Jak skutecznie uczyć się angielskiego? Jest kilka korzystnych rad

27.06.2018

Jak skutecznie uczyć się angielskiego? Jest kilka korzystnych rad
Nauka języków

Jak skutecznie uczyć się angielskiego? Jest kilka korzystnych rad

Aby zrozumieć, jak nauczyć się angielskiego, należy pojąć, co i w jakiej kolejności robić. Zdobywając umiejętności językowe, warto wyrobić sobie konkretny, stały plan zajęć.

 

Treści

1. To znaczy, zdecydowaliście się na naukę angielskiego. Jak to zrobić?

1.1 Aby nauczyć się angielskiego od zera, należy mieć właściwą motywację.

1.2 Sprawdźcie, jaki sposób nauczania wam odpowiada.

1.3 Jak dobrze zaplanować proces nauczania?

1.4 Znajdźcie dobrego korepetytora z angielskiego

2. Nad jakimi zakresami językowymi należy popracować,, żeby mówić po angielsku?

2.1 Jak szybko zapamiętać słowa, frazesy, teksty?

2.2 Uczmy się angielskiego z filmami oraz książkami.

3. Uczmy się angielskiego bez przerw!

 zdecydowaliście się na naukę angielskiego

To znaczy, zdecydowaliście się na naukę angielskiego. Jak to zrobić?

Wiele ludzi ma pecha z nauką angielskiego. Przyczyną mogą być brak chęci do nauki albo trudne zagadnienia w języku angielskim. Bywa tak, że osoba ucząca się boi się porażki, dlatego cały czas odkłada naukę angielskiego.

Wśród problemów, z którymi mają do czynienia osoby uczące się języka, można wyróżnić kilka podstawowych:

•    niewiedza tego, jak samodzielnie się nauczyć języka i jaki plan nauczania skomponować;

•    różna gramatyka w języku angielskim i językach słowiańskich;

•    wielka ilość czasów. To jest nietypowe dla człowieka, językiem ojczystym którego jest rosyjski lub ukraiński;

•    trudności z zapamiętywaniem oraz pisaniem nieznanych słów;

•    brak praktyki językowej na zajęciach;

Dalej będą razy, które pomogą się nauczyć angielskiego w sposób właściwy oraz mówić w nim płynnie.

 

Wróć na początek artykułu

 nauczyć się angielskiego od zera

Aby nauczyć się angielskiego od zera, należy mieć właściwą motywację.

Przed tym, jak przystąpić do nauki angielskiego, warto wyznaczyć dla siebie podstawowy cel oraz program. To może być opanowanie terminów fachowych, chęć dowiedzieć się, jak czytać po angielsku, nauka języka dla wiedzy ogólnej.

Przykładami dobrej motywacji są:

„Nie nauczę się języka — nie dostanę pracy w anglojęzycznej firmie”.

„Nie nauczę się angielskiego — źle skończę szkołę lub uniwersytet, nie zdam testów”.

„Nie będę znał angielskiego — nie dowiem się wiele ciekawostek”.

 

Wróć na początek artykułu

 dobrze zaplanować proces nauczania

Jak dobrze zaplanować proces nauczania?

Aby się dowiedzieć, jak samodzielnie się nauczyć angielskiego, trzeba zacząć od planu oraz programu. To jest ważne dla uporządkowania wiedzy, żeby powstał system, którego elementy są nieodłączną częścią każdego następnego elementu. To jest bezpłatne.

Trzeba ćwiczyć język conajmniej trzy albo cztery razy w tygodniu. Skutecznie byłoby poświęcić jedną godzinę zapamiętywaniu słówek. Drugą godzinę warto poświęcić gramatyce. Trzecią godzinę można wykorzystać dla ćwiczenia słownictwa. Czwarta godzina pójdzie na powtórzenie omówionych treści.

Można nawet samodzielnie zrobić sobie plan zajęć w zależności od obciążenia w instytucji edukacyjnej. Jeżeli zajęcia kończą się o 15 lub 16, skutecznie byłoby poćwiczyć język bliżej wieczora, a następnego rana odświeżyć to w pamięci.

 

Sprawdźcie, jaki sposób nauczania wam odpowiada

Sposoby nauczania angielskiego są różne. To może być nauka za pomocą podręczników lub literatury. Dodatkową metodą może być nauka za pomocąwideolekcji, filmów, słuchania muzyki. Preferencje zależą od typu pamięci człowieka: wzrokowiec, słuchowiec, osoba, która rozumie wszystko za pomocą asocjacji. Niektórzy łatwiej zapamiętują słowa, jeżeli wyobrażają sobie w głowie jakiś znak graficzny, niż ze słuchu.

 

Wróć na początek artykułu

 Znajdźcie dobrego korepetycje z angielskiego

Znajdźcie dobrego korepetycje z angielskiego

„Czy można nauczyć się angielskiego samodzielnie?”, to pytanie zadaje sobie wiele ludzi. To jest możliwe, ale jednak byłoby lepiej pracować z nauczycielem prywatnym. Na zajęciach polepszą się umiejętności komunikatywne, znajomość gramatyki, skorygują się błędy popełniane wcześniej. Takim nauczycielem może być nie tylko wykładowca ze szkoły lub z uczelni. To mogą być również kolega z obcego kraju, przyjaciel korespondencyjny, korepetytor oraz nawet partner z gry komputerowej z anglojęzycznego kraju. Nauka angielskiego z korepetycje jest łatwa.

 

Nad jakimi zakresami językowymi należy popracować,, żeby mówić po angielsku?

Wśród podstawowych umiejętności językowych można wyróżnić następujące:

•    czytanie tekstu pisanego;

•    mówienie — język potoczny;

•    rozumienie ze słuchu tekstów w języku angielskim;

•    pisanie — umiejętność wyrazić swoje myśli lub pisanie dyktatu;

Aby zrozumieć, jak uczyć się angielskiego, trzeba wyróżnić podstawowe kompetencje językowe. Dla każdego uczącego się one mogą się różnić, ale kluczową kompetencją jest język potoczny, która z czasem pomaga rozwinąć wszystkie inne. Nie da się zrozumieć lub zapamiętać czegoś po angielsku, jeżeli nie rozumiesz, o co chodzi.

Nie jest skuteczne też wykonanie zadań gramatycznych bez praktyki w mówieniu. To polega na tym, że gramatyka jest rzeczą teoretyczną, której rozwój nie jest możliwy bez praktyki mówienia.

 

Wróć na początek artykułu

Jak szybko zapamiętać słowa, frazesy, teksty 

Jak szybko zapamiętać słowa, frazesy, teksty?

Słownictwo jest kluczowym czynnikiem w drodze do sukcesu w opanowaniu języka obcego. Trzeba jednak wiedzieć, jak się uczyć. Angielskie słowa nie są trudne. Trzeba tylko wybrać podejście do ich zapamiętywania:

•    metoda asocjatywna — słowo lub frazes są podobne do określenia w języku ojczystym;

•    zapisy na kartkach — na jednej stronie małej kartki pisze się słowo po angielsku, a na innej — po polsku;

•    praktyka językowa oraz czytanie — sens oraz znaczenie słowa można zapamiętać, jeżeli zrozumieć kontekst.

•    metoda graficzna — określenie obrazu oraz jej właściwego słowa lub frazesu;

Jak szybko przygotować się do wypowiedzi z angielskiego? To jest już kwestia słownictwa z gramatyką. Warto znaleźć sobie jakieś punkty zaczepienia w języku ojczystym, i dopiero później mówić w języku obcym.

 

Wróć na początek artykułu

 

Uczmy się angielskiego z filmami oraz książkami

Książki oraz filmy są pomocne, jeśli chodzi o polepszenie wiedzy z języka angielskiego. Rozpoznawanie nieznanych wyrażeń oraz konstrukcji sprzyja ich zapamiętywaniu, dalszemu użyciu w mówieniu oraz zapamiętywaniu podobnych wyrażeń. Kształcące widea oraz po prostu clipy ulubionych wykonawców wypełnią luki w znajomości języka oraz dadzą nową wiedzę. Takie zajęcia są bezpłatne.

 Uczmy się angielskiego bez przerw

Uczmy się angielskiego bez przerw

Z tego powodu pytanie, czy można nauczyć się samodzielnie angielskiego, ma twierdzącą odpowiedź. To jest długotrwały proces, który wymaga dużo cierpliwości. Dla podwyższenia poziomu warto się zwrócić do wykładowcy, korepetytora albo po prostu do znajomego, który się dobrze posługuje językiem angielskim. On pomoże usunąć problemy.

Teoretyczny część nie ma sensu, jeżeli nie ćwiczyć język potoczny, czytanie książek oraz pisanie. Jeżeli zdecydowaliście się naukę angielskiego, trzeba dotrzeć do celu końcowego.

 

Wróć na początek artykułu

Oceń wiadomość