Jak prowadzić zajęcia w ZOOM: instrukcje dla nauczycieli

16.07.2020

Jak prowadzić zajęcia w ZOOM: instrukcje dla nauczycieli
Nauczania zdalne
Dla korepetytorów

ZOOM - platforma do prowadzenia wideokonferencji, która stała się szczególnie popularna wśród nauczycieli z początkiem nauki na odległość. 

Platforma ma darmową wersję, której wystarczy na zajęcia indywidualne i grupowe. 

Bezpłatny plan korzystania z ZOOM pozwala tworzyć spotkania (meetings), natomiast wersja płatna ma szerszą funkcjonalność, a także umożliwia organizowanie webinarów. W tym artykule skupimy się na wersji darmowej.

Treść artykułu:

 1. Dlaczego warto wypróbować ZOOM? 
 2. Algorytm rozpoczęcia pracy z ZOOM
 3. Wszystkie elementy sterujące ZOOM 
 4. Jak przeprowadzić lekcję w ZOOM - funkcje i lifehacki

DLACZEGO WARTO WYPRÓBOWAĆ ZOOM DO PROWADZENIA ZAJĘĆ ONLINE ?

ZOOM zapewnia bezpłatny dostęp do funkcji potrzebnych do wygodnej pracy. Jedynym znaczącym ograniczeniem wersji darmowej jest limitowany czas konferencji. W przypadku, gdy w konferencji biorą udział więcej niż dwie osoby, połączenie zostanie automatycznie wyłączone za 40 minut. Jednak tego czasu często bywa dość wystarczająco. Także nauczyciele mogą dzielić lekcję na dwie części, pozostawiając krótką przerwę między nimi.

Zalety korzystania z ZOOM:

 • ZOOM zapewnia wysoką jakość połączeń: dźwięk i obraz nie zawodzą podczas lekcji.
 • Są funkcje bardzo przydatne na zajęciach: możliwość transmisji ekranu (screen sharing) i korzystania z interaktywnej tablicy ZOOM. Ustawienia pozwalają wybrać nie pełny ekran do wyświetlenia, ale poszczególne aplikacje. Można także udostępniać obraz ekranu wszystkim uczestnikom wideokonferencji lub tylko moderatorom. 
 • Do komunikacji też można używać czatu wewnętrznego. Czat umożliwia wysyłanie wiadomości do wszystkich uczestników jednocześnie oraz wiadomości prywatnych. Można również zakazać uczestnikom pisać wiadomości innym poprzez ustawienia. Jest możliwość zapisania historii wiadomości czatu, a także wysyłania plików.
 • Można nagrać konferencję.
 • Istnieje kilka opcji sterowania dźwiękiem podczas konferencji. Autor konferencji może wyłączyć mikrofony wszystkich uczestników poprzez ustawienia i selektywnie zezwolić uczestnikom na włączenie mikrofonu dla uczestnictwa w rozmowie.
 • Można tworzyć napisy samemu lub wyznaczyć kogoś z konferencji.
 • „Poczekalnia” - przed dołączeniem do rozmowy zaproszeni uczestnicy przechodzą do strony „oczekiwania”. W ten sposób uczestnicy mogą dołączyć się do konferencji tylko po dołączeniu autora. 
 • Tryb pracy w grupach lub salach sesyjnych. Ta funkcja nazywa się „breakout rooms” i pozwala podzielić wszystkich uczestników konferencji na osobne grupy. 

 

ROZPOCZĘCIE PRACY Z ZOOM

Aby korzystać z ZOOM, musisz utworzyć profil osobisty:

 1. Przejdź do zoom.us/signup.
 2. Wpisz swój adres e-mail. 
 3. Pod wskazany adres mailowy otrzymasz list, gdzie musisz kliknąć „Aktywuj konto”. 
 4. Masz teraz profil. Dla bardziej wygodnego korzystania najlepiej jest pobrać aplikację ZOOM na komputer z tej samej strony

Język interfejsu można zmienić na dole strony, ale niestety, platforma nie obsługuje języka polskiego, lecz jest łatwa w korzystaniu nawet w języku angielskim.

Można od razu zapisać się na darmową wersję i się nie martwić przypadkowym wydaniem pieniędzy. 

Ogólnie, aby rozpocząć pracę z ZOOM, musisz mieć:

 • komputer ze stabilnym połączeniem internetowym; 
 • kamerkę internetową. Nie jest to warunkiem koniecznym, ale pozwala na bardziej stabilny kontakt emocjonalny z uczniami na zajęciach online;
 •  pocztę elektroniczną.

 

WSZYSTKIE ELEMENTY STERUJĄCE ZOOM

Gdy tylko zarejestrujesz się na platformie ZOOM, Twoja strona osobista będzie wyglądać następująco:

 1. Przyciski do rozpoczęcia konferencji.
 2. Zwróćcie uwagę, że platforma oferuje wirtualne szkolenie dla nowych użytkowników. 
 3. Można wcześniej zaplanować konferencję, a następnie w tym polu zostanie wyświetlony harmonogram. 
 4. W tej sekcji można zmieniać ustawienia i edytować informacje w profilu osobistym. 
 5. Automatyczny asystent. Po kliknięciu otworzy się okno, w którym możesz zadawać pytania dotyczące korzystania z platformy. 

 

Jak prowadzić zajęcia w ZOOM: instrukcje dla nauczycieli

Wersja komputerowa tej aplikacji będzie miała wszystkie te same funkcje:

Jak prowadzić zajęcia w ZOOM: instrukcje dla nauczycieli

Istnieją dwa sposoby rozpoczęcia konferencji w ZOOM:

 • zaplanować wcześnie i wysłać zaproszenia na „zaplanowaną konferencję”, 
 • natychmiast utworzyć i rozpocząć konferencję.

Aby utworzyć konferencję i natychmiast rozpocząć lekcję, kliknij „Organizować spotkanie” (Host a meeting). Następnie wybierz jedną z oferowanych opcji:

Jak prowadzić zajęcia w ZOOM: instrukcje dla nauczycieli

Funkcja „Zaplanować spotkanie” (Schedule a meeting) pozwala utworzyć wydarzenie w kalendarzu i wysłać uczestnikom zaproszenia za pośrednictwem poczty e-mail. Jest to wygodne do planowania i organizowania harmonogramu pracy, a także umożliwia otrzymywanie automatycznych przypomnień o konferencji.

Jak prowadzić zajęcia w ZOOM: instrukcje dla nauczycieli

Okno konferencji po dołączeniu zawiera następujące elementy:

 1. Ustawienia dźwięku. Przycisk przekreślony czerwoną kreską - dźwięk jest wyciszony.
 2. Ustawienia wideo. Przycisk przekreślony czerwoną kreską - Twoja kamerka jest wyłączona, uczestnicy Cię nie widzą. 
 3. Lista uczestników konferencji. Możesz także dodać nowych członków tutaj. 
 4. Wewnętrzny czat ZOOM. 
 5. Przycisk, aby rozpocząć demonstrację ekranu. 
 6. Przycisk nagrywania konferencji 
 7. Dodatkowe funkcje

Jak prowadzić zajęcia w ZOOM: instrukcje dla nauczycieli

Poniżej pokazano,
jak otworzyć konferencję na stronie platformy 
i za pomocą zainstalowanego programu.

 

 

JAK PROWADZIĆ LEKCJĘ W ZOOMie

Przed rozpoczęciem lekcji

Jeśli prowadzisz zajęcia z co najmniej dwoma uczniami, najlepszym rozwiązaniem będzie splanowanie zajęcia na 40 minut. Bezpłatny plan ZOOM ma ograniczenie do 40 minut, jeśli 3 lub więcej osób uczestniczą w konferencji. Wielu nauczycieli organizują dwuczęściowe lekcje z krótką przerwą pomiędzy nimi. 

Przygotuj wcześniej materiały szkoleniowe i ćwiczenia w formie elektronicznej. Zalecamy korzystanie z Dysku Google, aby przechowywać wszystkie materiały i nagrania w zorganizowany sposób, i szybko ich udostępniać. Instrukcje użytkowania i przykłady korzystania z Dysku Google w celach edukacyjnych opisano w tym artykule.

Wykorzystanie wideo jest opcjonalne, ale może to zwiększyć poziom kontaktu emocjonalnego podczas zajęć.

Jak prowadzić zajęcia w ZOOM: instrukcje dla nauczycieli

Aby rozpocząć zajęcia, wyślij zaproszenie do konferencji swoim uczniom. Pamiętaj, że każdy może dołączyć do konferencji za pośrednictwem udostępnionych linków. Czasami mogą wystąpić błędne połączenia. Jak uniknąć takich sytuacji powiedział zespół ZOOM https://blog.zoom.us/keep-uninvited-guests-out-of-your-zoom-event/

 

Podczas lekcji

Użyj tej funkcji, aby zmaksymalizować zaangażowanie i wsparcie uczniów. 

Udostępnianie ekranu albo screen sharing

Jest to funkcja, która pozwala uczestnikom konferencji zobaczyć ekran innych uczestników i wszystkie działania na nim w czasie rzeczywistym. Czemu funkcja screen sharing jest przydatna:

 • nauczyciel może pokazać uczniom niezbędne materiały podczas lekcji, otwierając je na swoim komputerze,
 • uczniowie mogą wykonywać zadania na swoim komputerze, a nauczyciel widzieć proces w czasie rzeczywistym.

 Poniżej przedstawiono sposób udostępniania ekranu w ZOOM: 

Jak prowadzić zajęcia w ZOOM: instrukcje dla nauczycieli

Przykład otwierania prezentacji w ZOOM krok po kroku: 

 1. Dokument prezentacji musi być otwarty na twoim komputerze. 
 2. W programie ZOOM kliknij „Demonstracja ekranu” (Screen sharing)
 3. W oknie, które zostanie otwarte, poszukaj pożądanego okna z prezentacją i kliknij je. 

Lifehack ZOOM: Aby umożliwić wielu uczestnikom konferencji jednoczesne udostępnianie ekranu, wybierz opcję „Wielu uczestników może demonstrować w tym samym czasie”.

 Jak prowadzić zajęcia w ZOOM: instrukcje dla nauczycieli

Whiteboard - jak korzystać z tablicy ZOOM 

Tablica ZOOM to funkcja, która pozwala uczestnikom konferencji rysować, pisać i oznaczać na białym ekranie w czasie rzeczywistym. Aby użyć tej funkcji, musisz: 

 1. Kliknij „Udostępnić ekran” (“Share Screen”). 
 2. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz „Tablicę” (“Whiteboard”).

Jak prowadzić zajęcia w ZOOM: instrukcje dla nauczycieli

Praca w grupach albo breakout rooms

Administrator lub host konferencji (osoba, która utworzyła konferencję) ma możliwość podzielenia wszystkich uczestników konferencji na grupy - oddzielne „pokoje” (sale sesyjne) w środku konferencji. Ta funkcja nosi nazwę „Breakout Rooms”. 

Administrator może połączyć się z każdą z tych sal. Uczestnicy jednej sali sesyjnej nie słyszą ani nie widzą dyskusji w innych salach. Ta funkcja może zastąpić pracę w grupach i dyskusję, jeśli pracujesz jednocześnie z dużą liczbą uczniów. 

Jak podzielić uczestników konferencji ZOOM na grupy:

 1. Najpierw sprawdź w ustawieniach ogólnych ZOOM, czy ta funkcja jest aktywna. 
 2. Podczas konferencji znajdź przycisk „Breakout Rooms” na panelu na dole ekranu. 
 3. Wybierz, na ile grup chcesz podzielić uczestników konferencji. Możesz podzielić na grupy ręcznie lub automatycznie. 

Jak prowadzić zajęcia w ZOOM: instrukcje dla nauczycieli

Ustawienia pozwalają automatycznie zmieniać skład grup i ustawiać limity czasowe:

Jak prowadzić zajęcia w ZOOM: instrukcje dla nauczycieliJak prowadzić zajęcia w ZOOM: instrukcje dla nauczycieli

Kolejną ważną cechą ZOOM jest możliwość nagrywania konferencji. Później można wysłać zapis lekcji uczniom, aby oni mogli ponownie przejrzeć materiał. 
Autor:

Oceń wiadomość