Najlepsze metody nauczania języka angielskiego

03.12.2018

Najlepsze metody nauczania języka angielskiego
Nauka języków

We współczesnym świecie angielski jest językiem komunikacji międzynarodowej. Podpisywanie umów, studia za granicą, podróże, rozrywki, poszukiwanie nowych znajomych są prostsze, jeżeli masz znajomość języka angielskiego.

Nauka angielskiego jest trudnym procesem. Można to jednak zacząć w każdej chwili. Wiek nie ma znaczenia. Trzeba mieć chęć do nauki. Jest mnóstwo metodów nauczania, które proponuje dzisiejszy świat.

Kształcąc właściwy plan zajęć, można się nauczyć w relatywnie krótkim terminie. Należy określić cel nauki: podwyższenie poziomu znajomości języka, certyfikaty międzynarodowe, polepszenie ocen we właściwej instytucji edukacyjnej.

 

Treści

1. Poziom znajomości angielskiego

2. Metody nauczania języka angielskiego

2.1 Współczesne technologie w nauce angielskiego

2.2 Imienne metody nauczania języka angielskiego

2.3 Nauka angielskiego za pomocą wideo

3. Inne metody nauki angielskiego

 Poziom znajomości angielskiego

Poziom znajomości angielskiego

Aby zacząć naukę angielskiego, trzeba określić poziom znajomości uczącego się. W testach z języka angielskiego jako obcego ( TOEFL, IELTS) rozróżnia się kilka poziomów językowych:

•    początkujący (beginner);

•    podstawowy (elementary);

•    poniżej średnio zaawansowanego (pre-intermidiate);

•    średnio zaawansowany (intermediate);

•    zaawansowany (upper-intermediate);

•    bardzo zaawansowany (advanced)

•    przybliżony do natywnego (mastery)

Każdy z tych poziomów łączy w sobie komunikację pisemną, ustną, umiejętność komunikatywną. Sprawdza się znajomość gramatyki, interpunkcja, umiejętność wyrażać własne myśli, odbieranie nieznanego tekstu pod czas rozumienia ze słuchu.

Można określić swój poziom języka, oceniając poprawność gramatyczną, sposób wyrażenia myśli, komunikacja bez bariery językowej z rodzimymi użytkownikami języka.

 

Wróć na początek artykułu

 Metody nauczania języka angielskiego

Metody nauczania języka angielskiego

Aby opanować angielski, należy określić, która metoda jest najbardziej skuteczna w poszczególnym przypadku. Wynik końcowy zależy od sposobu nauczania, dostarczenia właściwych materiałów dydaktycznych bądź też zdolności do pewnych szczegółów lingwistycznych. Wśród wszystkich metodów można wyróżnić trzy podstawowe: samodzielna nauka, z korepetytorem, zajęcia grupowe.

Samodzielna metoda nauczania jest oparta na dyscyplinie, umiejętności kształcić sobie plan zajęć. Określiwszy cel końcowy, trzeba ustalić plan zajęć, ich trwałość. Dodatkowe filmy oraz muzyka pomogą polepszyć każdą z kompetencji językowych.

Zajęcia prywatne różnią się tym, że nauczyciel jest odpowiedzialny za przebieg lekcji. Zajęcia przebiegają w zwykłej dla ucznia atmosferze. Intensywność zależy od decyzji wykładowcy, poziomu znajomości, ustalonego formatu zajęć.

Zajęcia grupowe są w wiele instytucjach edukacyjnych różnego poziomu akredytacji. Z tego formatu korzystają nauczyciele języków obcych, które prowadzą kursy językowe. Nauka jest w grupach od pięciu do stu osób. Wykładowca powinien uczyć biorąc pod uwagę poziom ogólny, przy tym orientować się na poszczególnych uczniów.

 

Wróć na początek artykułu

 Współczesne technologie w nauce angielskiego

Współczesne technologie w nauce angielskiego

Dzięki internetowi, różnego rodzaju urządzeniom elektronicznym, forom społecznościowym nauka jest o wiele prostsza. Zajęcia zdalne są prowadzone przez Skype’a. Można polepszać umiejętności językowe pod czas pisania lub konferencji z wideo ze znajomymi.

Dzięki konferencji wideo można nie wychodzić z domu, aby uzyskać wiedzę z pewnego tematu. Internet zawiera mnóstwo środków informacyjnych, ma widea edukacyjne. One ułatwiają proces nauczania. Więcej się mówi. Wystarczy znaleźć adres internetowy.

Jedynym warunkiem są dobre połączenie internetowe, kamera, pewne miejsce dla zajęć z angielskiego online.

 

Wróć na początek artykułu

 

Imienne metody nauczania języka angielskiego

Wśród metodów nauki angielskiego jest kilka specjalnych, które się różnią od tradycyjnych. Większość jest orientowana na jednoczesnym rozumieniu języka, ważną gramatykę, wzbogacenie słownictwa, polepszenie umiejętności komunikatywnych.

Metoda Lebona

Metoda proponowana przez francuskiego psychologa oraz socjologa polega na jednoczesnym czytaniu tekstów w języku ojczystym, a następnie w języku obcym.

Metoda Szechtera

Podstawowym warunkiem uzyskania umiejętności językowych jest żywa komunikacja w środowisku językowym i stopniowy proces nauczania od rodzimych użytkowników języka.

Metoda Dawydowej

Rozpowszechniła się w końcu 20 wieku w związku z nowymi urządzeniami technicznymi. Audio pomaga rozszerzyć słownictwo, opanować gramatykę.

Metoda Zamiatkina

Polega na wielokrotnym przesłuchaniu tekstu w języku angielskim, a następnie jego wielokrotnym odtwarzaniu.

Każda z tych metodów polega na odbieraniu wszelkich aspektów języka angielskiego, poczuciu językowym, nieświadomym użyciu frazesów lub słów.

 

Wróć na początek artykułu

 Nauka angielskiego za pomocą wideo

Nauka angielskiego za pomocą wideo

Współczesne technologie umożliwiają użycie wideo, różnego rodzaju kanałów, klipów online w celu nauki angielskiego. Każda metoda ma pierwszeństwo w porównaniu do papierowych źródeł, ponieważ da się odczuć wszystkie osobliwości języka angielskiego.

Należy rozdzielić widea na podstawie poziomu trudności:

•    filmy animowane – mała ilość zdań, których większość jest prosta. To jest dobrze dla nauki angielskiego dla dzieci.

•    Film z napisami – możliwość słuchania i jednocześnie czytania wyrazów po angielsku. Gramatykę da się opanować za jakiś czas.

•    Oglądanie filmu w języku ojczystym, a następnie w języku obcy.

•    Regularne oglądanie serialów po angielsku, biorąc przy tym pod uwagę wątek oraz sceny, w których bohaterowie mówią.

•    Wykorzystanie kanałów, które mają widea.

W przypadku regularnych zajęć poszczególne umiejętności złożą się w całość, co umożliwi użycie języka angielskiego w życiu codziennym.

 

Wróć na początek artykułu

 Inne metody nauki angielskiego

Inne metody nauki angielskiego

Inne metody różnią się od tradycyjnych w szkole lub na uniwersytecie tym, że są orientowane na naukę z rodzimymi użytkownikami języka oraz podświadomym zapamiętywaniu.

Wśród metodów najbardziej rozpowszechnione są:

•    Wyjazdy za granicę, komunikacja z anglojęzycznymi znajomymi.

•    Stała nauka, która prowadzi do automatycznego zapamiętywania.

•    Jednoczesne czytanie utworów w języku celowym oraz ojczystym (ukraińskim, rosyjskim).

W przypadku kombinacji tych metodów, regularnych zajęć, właściwego poziomu trudności, wynik będzie dobry, i można będzie osiągnąć cel w najkrótsze terminy.

 

Wróć na początek artykułu

 

 Możesz być zainteresowany również innymi artykułami serwisu

Jak szybko się nauczyć angielskiego?

Jaki powinien być nauczyciel języka angielskiego?

Oceń wiadomość