Pisanie maila po angielsku — kiedy może się przydać? Jak napisać e-mail po angielsku?

06.09.2021

Pisanie maila po angielsku — kiedy może się przydać? Jak napisać e-mail po angielsku?
Nauka języków

Niezależnie od tego, jaki jest nasz poziom znajomości języka angielskiego, pisanie maili po angielsku może okazać się bardzo przydatną umiejętnością, i to w wielu różnych sytuacjach. Osoby, które znajdują się z językiem angielskim na poziomach A1-B1 często obawiają się formułowania wiadomości e-mail, zwłaszcza tych formalnych. Pisząc w jakiejś ważnej i oficjalnej sprawie — na przykład pracy, kwestii finansowej, propozycji współpracy — łatwo bowiem o pomyłki, które mogą postawić nas w złym świetle.

Jak się często to jednak zdarza, przysłowiowy diabeł nie taki straszny, jak go oczy malują. Napisać poprawny językowo, w miarę elokwentny oraz treściwy e-mail po angielsku możemy nawet wówczas, jeśli nasza znajomość mowy Faulknera i Hemingwaya nie znajduje się na szczególnie wysokim pułapie. 

Korespondencja — zarówno tak formalna, jak i też nieformalna — rządzi się pewnymi prawidłami i schematami, których znajomość może nam wydatnie pomóc. Chodzi tutaj między innymi o takie aspekty, jak formuły rozpoczynania oraz kończenia maila po angielsku, zwroty grzecznościowe oraz przydatne sformułowania, które są często używane w wiadomościach e-mail. 

Jak napisać maila po angielsku? Czego unikać i co warto wiedzieć już na początku?

Pisząc e-mail po angielsku komunikujemy się w języku obcym, jednak niektóre zasady są uniwersalne i można przenieść je z naszego regionu językowego. Wiadomość powinna być logiczna oraz podzielona na wyraźnie zaznaczone etapy. Jeżeli piszemy do kogoś nieznanego, po zwrocie grzecznościowym należy się więc przedstawić. Następna część wiadomości powinna natomiast informować odbiorcę, czego dotyczy nasz e-mail. Na przykład:

Dear Mr/Ms

My name is…

I am writing with regard to…

lub:

I am emailing in reference to…

lub:

I am writing in connection with…

Stosujemy tutaj więc zasadę, która obowiązuje również w korespondencji po polsku. Wysyłając e-mail do kogoś obcego, np. w sprawie ogłoszenia o pracę, nie zaczynamy przecież wiadomości od: „Jestem zainteresowany Państwa ofertą”. Pierwszym etapem korespondencji formalnej zawsze jest przywitanie oraz wstęp. 

W korespondencji formalnej obowiązują też inne reguły, o których warto pamiętać. Nie używamy:

 • Kolokwialnego słownictwa
 • Skrótów
 • Emotikonek (to może wydawać się zupełnie oczywiste, jednak praktyka dowodzi, że sporo sposób nie przyswoiło sobie tej zasady)

Oficjalny ton wiadomości też doboru słownictwa z odpowiedniego rejestru stylistycznego. Jeśli więc w ramach korespondencji oficjalnej, zadajemy komuś pytanie, dodajemy please. Do tworzenia pytań używamy też raczej form could lub would, ponieważ ton wiadomości jest wtedy grzeczniejszy i bardziej oficjalny. A więc przykładowo, kiedy chcemy poprosić kogoś o zrobienie czegoś: 

Would you do this and that, please? 

Albo: 

Would you please do this and that?

Pamiętamy przy tym, że leksyka oraz gramatyka maila po angielsku zależy także od sensu wiadomości. W przypadku, gdy jeśli zadajemy pytanie, udzielając komuś rady i chcąc upewnić się, czy na pewno mówimy o tym samym, możemy użyć wyrazu can, oraz pominąć please przy zakończeniu naszej prośby:

Can you open the window to clone the git repository then click “Generate Git Credentials"? (See attached) Use those credentials in Iguana and let me know if that works for you.

Dobrą praktyką jest też stosowanie podziękowań z góry. Zwłaszcza jeżeli mocno zależy nam na czasie lub uzyskaniu określonego efektu, ale jednocześnie nie chcemy przekroczyć granic grzeczności: 

We found out about new issue with application which is under your responsibility. Could you please check as soon as possible what is root-cause of this problem?

Thank you in advance.

Następnie obowiązkowo dodajemy pozdrowienia na końcu:

Best regards, Jan Kowalski

Jak zacząć maila po angielsku?

Podstawowe zasady rozpoczynania maila po angielsku zostały przedstawione już wiadomość. Początek wiadomości będzie naturalnie różnić się zależnie od tego, czy nasz e-mail ma charakter formalny, czy też poufały:

Pisanie maila po angielsku — kiedy może się przydać? Jak napisać e-mail po angielsku?

Jak zakończyć maila po angielsku?

Również zakończenie maila po angielsku będzie różnić się zależnie od tego, do kogo oraz w jakiej sprawie piszemy. Przykłady zakończeń w stylu mniej oficjalnym: 

 • Best wishes
 • Kind regards
 • Best regards
 • Sincerely
 • Best
 • Regards
 • Thanks
 • Many thanks

Zakończenia bardziej oficjalne: 

 • Yours sincerely
 • Respectfully yours
 • I look forward to hearing from you
 • I look forward to hearing from receiving your reply
 • Thanks for your consideration
 • In Case you have any questions/concerns, please don’t hesitate to contact me 

Często używane zwroty do maila po angielsku

W sformułowaniu poprawnej, precyzyjnej i logicznej wiadomości po angielsku wydatnie mogą pomóc nam gotowe zwroty, których standardowo używa się w korespondencji formalnej. Oto niektóre spośród nich:

 

Pisanie maila po angielsku — kiedy może się przydać? Jak napisać e-mail po angielsku?

Przykłady e-maili w języku angielskim

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych wiadomości e-mail w języku angielskim. Przykład numer jeden:

Pisanie maila po angielsku — kiedy może się przydać? Jak napisać e-mail po angielsku?

Przykładowy formalny e-mail po angielsku numer dwa:

Pisanie maila po angielsku — kiedy może się przydać? Jak napisać e-mail po angielsku?

Przykładowy nieformalny e-mail po angielsku:

Pisanie maila po angielsku — kiedy może się przydać? Jak napisać e-mail po angielsku?

Podsumowanie: jak najlepiej napisać e-mail po angielsku? Jak poprawić swój angielski, aby pisać lepiej?

Pomimo że w korespondencji formalnej po angielsku możemy korzystać z wielu gotowych zwrotów, a nawet szablonów wiadomości, to jednak nawet najlepszy reaserch może nie uchronić nas od wpadki. Pół biedy, jeśli będzie to jedynie błąd językowy i jako taki zostanie odebrany przez naszego adresata. Czasami jednak niedostateczna znajomość języka oraz obowiązujących w danym języku konwencji może nieść ze sobą poważniejsze następstwa. 

Nasz angielski, także w zakresie wypowiedzi pisemnych różnego rodzaju, możemy szybko i znacząco poprawić dzięki profesjonalnym korepetycjom z języka angielskiego. Dobra znajomość języka to zawsze lepszy i bardziej bezpieczny sposób, niż wykorzystywanie szablonów. Te ostatnie mogą bowiem czasami nas zmylić. Kiedy natomiast sami operujemy biegle językiem obcym, możemy kierować się własną wiedzą oraz wyczuciem. Wśród wielu znakomitych korepetytorów w serwisie BUKI są również osoby, które na co dzień pracują w środowisku anglojęzycznym, przez co wszelkie tajniki korespondencji — tej formalnej, oraz tej bardziej poufałej — są im doskonale znane z codziennej praktyki.

Autor:

Oceń wiadomość