Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

16.07.2020

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online
Edukacja szkolna
Nauczania zdalne
Dla korepetytorów

Od początku kwarantanny polska szkoła przyzwyczaja się krok po kroku do trybu online. Nauczyciele mają szeroki wybór platform edukacyjnych i serwisów do nauczania, które pozwalają prowadzić pełne lekcje i sprawdzać wiedzę uczniów, rejestrując do systemu całe klasy. Uczenie się na odległość daje również możliwość budowania indywidualnego kierunku zadań dla studentów na różnych poziomach.

Korepetycje online to jednak nienowa forma pracy, aczkolwiek cały czas się udoskonala. Korepetytorzy poszerzają swój zwykły zestaw zasobów dla prowadzenia wirtualnych lekcji, udostępnienia i oglądania informacji. Platformy dla korepetytorów umożliwiają tworzenie zadań i testów, udostępnianie materiałów wideo i audio, grafiki, zdjęć, a także wspólne edytowanie plików razem z uczniami.

Ankiety testowe są bardzo popularne podczas szkoleń online, ponieważ pozwalają szybko i skutecznie sprawdzić poziom opanowania materiału przez studentów i automatycznie budować statystyki sukcesu na podstawie wyników pracy. Wybierając materiały i przygotowując zadania do lekcji, nauczyciel powinien wziąć pod uwagę następujące zalecenia:

 • objętość, intensywność i poziom złożoności zadań powinny być dwa razy mniejszy niż na zwykłych lekcjach;
 • lżejsze obciążenie - krótszy czas trwania zajęcia. Tak, dla uczniów młodszych klasów jedną tradycyjną lekcję, trwająca o 45 minut, należy podzielić na dwie oddzielne lekcje;
 • nauczyciel powinien zawsze otrzymywać feedback od uczniów, tj. informację zwrotną, o tym, czy podoba im się zadanie, co nie było jasne, co spowodowało największe trudności itp.
 • konieczne jest przetestowanie złożoności zadań i, w razie potrzeby, zastąpienie ich łatwiejszymi lub bardziej dostępnymi;
 • ważne jest strukturowanie materiałów edukacyjnych, tworzenie folderów z zadaniami na dysku Google lub innych zasobach;
 • teorii lepiej uczyć w prezentacji lub wybrać wideo, które pomogłoby zrozumieć materiał;
 • należy używać różnych rodzajów zadań - testów, otwartych pytań, quizów, gier, wspólnych projektów itp.

Przygotowaliśmy serwisy dla nauczycieli i korepetytorów, które pomagają tworzyć testy i inne zadania w różnych formatach.

Spis treści

 1. Master-Test
 2. LearningApps
 3. ClassMarker
 4. Classroom
 5. Quizizz
 6. Kahoot!

Master-Test

Bezpłatny serwis skoncentrowany na tworzeniu i przeprowadzaniu testów online w celach edukacyjnych. Idealny do organizowania tematycznej i kontrolnej oceny wiedzy. Interfejs serwisu jest prezentowany w języku angielskim.

Proces rejestracji jest niezwykle prosty - wpisz swoje imię i nazwisko, adres e-mail i hasło, a następnie potwierdź rejestrację, określ rolę (nauczyciel lub uczeń) - i możesz rozpocząć tworzenie pierwszego testu.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Kliknij „Create the first test now/Utwórz pierwszy test teraz” lub w sekcji „My tests/Moje testy” w „Create new test/Utwórz nowy test”. W nowym oknie zapisujemy tekst pytania i, jeśli jest to konieczne, można dołączyć dodatkowe informacje objaśniające. Następnie wybierz rodzaj pytania, a mianowicie: jedna poprawna odpowiedź, kilka odpowiedzi, słowo, liczba lub stosunek.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Liczbę wierszy, zawierających opcje odpowiedzi, można zwiększać, klikając „ Add answer/Dodaj odpowiedź”. „Question rate/Waga pytania” oznacza liczbę punktów za jedno pytanie. W polach obok opcji odpowiedzi można zaznaczyć poprawną odpowiedź. Na koniec kliknij „Done/Gotowe” i przejdź do następnego pytania.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Aby zarejestrować studentów, w sekcji „My students/Moi studenci” kliknij zielony przycisk u góry „Add student (Get kod)/Dodać ucznia (Otrzymać kod)”. Każdy uczeń musi wstępnie zarejestrować się przy użyciu swojego adresu e-mail. Nauczyciel wysyła zaproszenie na adres e-mail ucznia lub może podać swój kod nauczyciela.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów onlineSerwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Wybierając funkcję „Run test/Aktywuj test”, można:

 • przeprowadzić testy online; 
 • opublikować je w swoim profilu;
 • pobrać gotowy plik testowy i używać go podczas lekcji osobistych.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Wszystkie utworzone materiały testowe i wyniki uczniów są przechowywane w twoim profilu na stronie. W razie potrzeby można je wydrukować.

Link do serwisu: https://master-test.net/.

 

LearningApps

Jest to serwis, wspierający proces uczenia się poprzez tworzenie i zapisywanie interaktywnych ćwiczeń. Te ćwiczenia są o charakterze gry i pasują do nauczania zarówno uczniów, jak i dorosłych. Zadania najlepiej nadają się do uogólnienia i usystematyzowania wiedzy w określonej dyscyplinie. 

Oczywiście ćwiczenia lub bloki zadań nie zastępują pełnoprawnej lekcji, lecz mogą być korzystną i bardzo interesującą jej częścią. Ta strona zainteresuje przede wszystkim uczniów szkoły podstawowej i średniej, ponieważ ćwiczenia są zbudowane w formie niezwykłych gier intelektualnych. Aczkolwiek dostępna opcja wyboru poziomu złożoności zadań - od edukacji przedszkolnej do podyplomowej.

Za pomocą platformy możesz utworzyć 18 rodzajów zadań: pasujące pary, krzyżówka, wykreślanka, grupowanie, oś liczbowa, układanie kolejności, dopasowanie fragmentów obrazu, quiz, zdania z lukami, zbiór ćwiczeń, treści audio, wideo, gry w stylu „Milioner”, zgadnij słowo, wisielec.

Kategoria przedmiotów jest zróżnicowana: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, polski i inne języki, informatyka, historia, astronomia, biologia, geografia, ekonomia, matematyka, sztuka, muzyka, nauki polityczne, religioznawstwo, zdrowie, kształcenie zawodowe, filozofia, psychologia, nauki techniczne, wychowanie fizyczne, fizyka i chemia.

Oferowana jest szeroka gama języków interfejsu, w tym język polski.

Nauczyciel musi utworzyć konto, podając swój login/adres e-mail i hasło. Uczniowie powinni również zarejestrować się na stronie za pomocą wiadomości e-mail, a następnie nauczyciel będzie mógł dodać wszystkich do swojej klasy.

Link do zadań można wysyłać jako kod QR, który system automatycznie generuje dla każdego zadania. Można również umieścić linki do ćwiczeń na swojej stronie.

Nauczyciel lub opiekun może wybrać kategorie przedmiotów i zadania, oferowane przez witrynę w sekcji „Przeglądanie ćwiczeń”.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Pomimo gotowych ćwiczeń innych użytkowników platforma umożliwia tworzenie własnych zadań. Aby to zrobić, kliknij „Utwórz ćwiczenie” u góry strony głównej. Następnie wybierz typ zadania, na przykład „Grupowanie” i kliknij odpowiednią ikonę. W prawie każdym typie zadania można wybrać określony format - audio, grafikę, tekst lub ich kombinację.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Najpierw można przejrzeć proponowane przykłady tego typu zadań. Następnie w prawym górnym rogu kliknij „Utwórz nowe ćwiczenie” i wypełnij wszystkie wymagane pola. Nie zapomnij wskazać temat zadania w polu „Nazwa ćwiczenia”.

Także serwis pozwala na pobieranie obrazów, audio i wideo. Możliwe jest również pozostawienie wskazówek dotyczących procesu wykonywania zadania i informacji zwrotnej na poprawną odpowiedź.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów onlineSerwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

A oto przykład gotowego zadania z sekcji „Muzyka”. Wygląda nieskomplikowanie i fascynująco.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Utworzone zadania można zostawić otwartym (widocznym dla wszystkich użytkowników) lub zamkniętym (dostępnym tylko dla nauczyciela i studentów, do których jest wysłany link). Twoje własne zadania są przechowywane w bloku „Moje ćwiczenia”, w razie potrzeby można je edytować i zmieniać widoczność dla niektórych użytkowników itp.

Link do serwisu: https://learningapps.org/

 

ClassMarker

Angielskojęzyczny serwis do szybkiego projektowania zadań testowych i ankiet z najszerszym formatem odpowiedzi. Nauczyciel może tworzyć i edytować własne testy, zapisując je w banku zadań w swoim profilu. Także nauczyciel tworzy swoją klasę, wysyłając dane rejestracyjne na adres e-mail każdego ucznia lub wysyłając kod rejestracyjny.

Bezpłatne korzystanie pozwala na utworzenie nie więcej niż 100 testów. Pakiety zaawansowanych funkcji kosztują 16,50 USD za 400 testów miesięcznie lub 33 USD za 1000 testów miesięcznie.

Jeśli korzystasz z przeglądarki Google Chrome, tekst platformy może zostać automatycznie przetłumaczony na polski.

Serwis pozwala także sprzedawać swoje testy online z prowizją w wysokości 10% określonej kwoty.

Aby utworzyć konto, kliknij przycisk „Register/Zarejestruj się” w prawym górnym rogu. Wybierz okno „Administrators, for education/Administratorzy, dla edukacji” i kliknij pomarańczową ikonę koła.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

W nowym oknie wpisz swoje imię i nazwisko, login, adres e-mail i hasło, a następnie wybierz kraj i strefę czasową.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Więcej informacji na temat warunków korzystania z serwisu i ustawień można znaleźć na oficjalnej stronie w „Help/Pomoc”. Zobaczysz „User Manual/Podręcznik użytkownika”.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Nauczyciel/korepetytor może tworzyć i edytować testy w sekcji „Tests/Testy”. Dostęp do zadań testowych można uzyskać za pomocą szybkich linków w prawym górnym rogu „Links/Links”. Kliknij pomarańczowe okno w prawym górnym rogu „New Test+/Nowy test +”.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Następnie zapisz nazwę testu i kliknij „Start Adding Questions/Rozpocznij dodawanie pytań”. Wybierz rodzaj testu - z ustalonymi pytaniami/fixed questions (za każdym razem zadawane będą te same pytania), z losowymi pytaniami/random questions (za każdym razem zadawane będą różne pytania) lub kombinowany. Naciskając niebieski lub zielony przycisk, u dołu pod nim natychmiast wybierz opcję „Add to This Test/Dodaj do tego banku pytań i odpowiedzi” i pojawi się okno z ustawieniami testu.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Najpierw zostaniesz poproszony o wybranie rodzaju pytania - wielokrotnego wyboru, opcji „prawda/fałsz”, dowolnego tekstu, eseju i innych. Możemy dodać obraz, plik audio, formułę lub wideo do pytania. Następnie określamy liczbę opcji odpowiedzi. Możliwe jest również dołączenie pytań do informacji zwrotnej, liczby punktów, skali oceny.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów onlineSerwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów onlineSerwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Link do serwisu: https://www.classmarker.com/

 

Classroom

Wygodna bezpłatna platforma Google do tworzenia wirtualnych zajęć, opracowywania i dostosowywania praktycznych zadań i testów, a także do aktywnej wymiany zadaniami z nauczycielem.

Interfejs jest dostępny w języku polskim. Usługa pozwala komentować pracę uczniów i wystawiać oceny, publikować reklamy, archiwizować kursy, udostępniać pliki z innych aplikacji, mieć dostęp do materiałów bez połączenia z Internetem. Nauczyciel też może obserwować proces wykonywania zadań w czasie rzeczywistym.

Platforma obejmuje kilka usług, w tym:

 • Google Drive – chmura danych do 15 GB wolnego miejsca, pozwala tworzyć, przechowywać i udostępniać pliki tekstowe.
 • Google Docs – pozwala tworzyć, projektować i edytować dokumenty z dołączeniem linków, obrazów, rysunków i tabel.
 • Google Sheets – arkusze kalkulacyjne.
 • Google Slides – pozwala tworzyć, edytować i prowadzić prezentacje online.
 • Google Calendar – do tworzenia harmonogramu.

Platforma Classroom jest wygodna, ponieważ nie trzeba się rejestrować osobno, wystarczy utworzyć konto Google i konto Gmaila.

Kolejny krok - nauczyciel musi stworzyć kurs, określając w odpowiednim oknie nazwę kursu, sekcję, przedmiot i odbiorców. To jest strona główna konta osobistego.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Studentów można zaprosić w sekcję „Osoby” poprzez e-mail lub udostępniając każdemu kod kursu.

Aby utworzyć zadanie lub testy dla klasy, przejdź do sekcji „Zadania”, kliknij czarny przycisk u góry oznaczony „Utwórz” i wybierz typ zadania.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Następnie dokonujemy ogólnych ustawień - wybór przedmiotu, klasy, liczby punktów, terminu i tematu zadania - wszystko w prawym panelu. Przejdźmy do samego zadania: koniecznie podaj jego nazwę, w razie potrzeby - dodatkowe instrukcje, a następnie - kliknij „Utwórz” i określ rodzaj naszego zadania: dokumenty, prezentacje, rysunki lub formularze. Przycisk „Dodaj” oznacza możliwość pobrania pliku z Dysku Google, linku, innego pliku lub filmu z YouTube.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Opcja «Blank Quiz» - to tworzenie i edytowanie testów za pomocą Formularzy Google. To jest przykład pytania testowego.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Panel funkcji po prawej stronie pozwala dodać nowe pytanie (ikona “+ w kółku”), nazwę i opis pytania (Tt), obraz, wideo i sekcję (ikona dwóch prostokątów).

Przycisk „Wyślij” w prawym górnym rogu pozwala wysłać testy uczniom na adresy e-mail za pomocą specjalnego linku lub poprzez używanie kodu HTML.

Link do serwisu: https://classroom.google.com/.

 

Quizizz

Jest to popularna platforma, która zapewnia kształcenie na odległość poprzez tworzenie bieżących, kontrolnych i zadań domowych w formie quizów, testów i organizacji konkursów. Serwis ma miliony użytkowników w ponad 100 krajach.

Strona internetowa zawiera ogromną liczbę gotowych zadań z różnych dyscyplin i dziedzin, ale nauczyciel może tworzyć nowe oryginalne quizy i publikować je w swoim profilu. Zadania klasy są wykonywane w czasie rzeczywistym, a nauczyciel ma możliwość monitorowania wyników każdego ucznia, aby tworzyć dane sprawozdawcze z gry.

Dostępny jest polski interfejs witryny. Możesz zarejestrować się za pomocą konta Google lub ręcznie wprowadzić dane. Dodajemy uczniów w sekcji „Zajęcia”, wysyłając im specjalny link z zaproszeniem lub za pośrednictwem Google Classroom (jeśli masz zarejestrowane zajęcia na platformie).

Następnie zacznij tworzyć zadania, klikając „Utwórz nowy test”.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

W nowym oknie wpisz nazwę i wybierz temat testu.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Można stworzyć własny test lub pobrać zadania z biblioteki quizów. W edytorze quizów możesz wybrać format zadania pokazany na zrzucie ekranu.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Jest możliwość dodać 4 lub więcej opcji odpowiedzi do każdego pytania, pobrać formuły i równania, obrazy i pliki audio. W lewym dolnym rogu okna wskaż czas na rozwiązanie zadania.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Gotowy test/quiz można wykonać z uczniami online (przycisk „Graj na żywo”) lub podać jako zadanie domowe (przycisk „HW”). W trybie na żywo nauczyciel ma możliwość bezpośredniego monitorowania procesu pracy uczniów.

Link do serwisu: https://quizizz.com/.

 

Kahoot!

Interaktywna platforma edukacyjna, która pozwala przeprowadzać sprawdziany, testy, ankiety, a także prezentację nowych materiałów z dowolnej dyscypliny w formie gier. Zaprojektowany dla różnych kategorii wiekowych użytkowników - od wieku szkoły podstawowej do dorosłych.

Usługa jest w języku angielskim. Jeśli zalogujesz się z Google Chrome, będzie dostępne tłumaczenie na polski.

Serwisy pomagające nauczycielom w tworzeniu zadań i testów online

Serwis zawiera wiele gotowych testów w języku angielskim. Nauczyciel może tworzyć własne zadania za pomocą szablonów Kahoot! w formie testu lub quizu. Do pytań możesz dodawać zdjęcia, grafikę i filmy. Platforma umożliwia zorganizowanie dowolnej ankiety lub testu w formie konkursu. Dlatego strona ma tryb bonusowy dla studentów za szybkość odpowiedzi. Także istnieje płatna taryfa, która oferuje szersze wykorzystanie funkcjonalności strony.

W artykule szczegółowo opisaliśmy, jak stworzyć test-online oraz zarejestrować nauczyciela i uczniów w Kahoot!

Link do serwisu: https://getkahoot.com/.

Wśród opisanych przez nas zasobów Kahoot!, LearningApps i ClassMarker pozwalają tworzyć i prowadzić z dziećmi w Internecie tak niestandardową formę pracy zespołowej, jak Web-quest. 
Autor:

Oceń wiadomość