Studia po angielsku — jakie zalety oferują? Jaka jest przewaga studiów po angielsku?

12.10.2021

Studia po angielsku — jakie zalety oferują? Jaka jest przewaga studiów po angielsku?
Kształcenie wyższe
 1. Studia licencjackie i magisterskie — czy warto studiować po angielsku?
 2. Które kierunki warto studiować po angielsku?
 3. Studia humanistyczne po angielsku — czy to ma sens?
 4. Jak dostać się na studia po angielsku?
 5. Inne możliwe kierunki studiów po angielsku
 6. Podsumowanie
 7. Studia w języku angielskim to opcja ciesząca się coraz większą popularnością wśród osób kończących maturę. Również polskie uczelnie coraz częściej wprowadzają do swojej oferty kierunki, które są prowadzone częściowo lub też wyłącznie w języku angielskim. Nie powinno to dziwić jeśli weźmiemy pod uwagę powszechność angielszczyzny oraz ogromną rolę, jaką znajomość tego języka odgrywa we współczesnym świecie.

  Czy jednak studiowanie po angielsku rzeczywiście ma sens? Co można zyskać dzięki takim studiom i jakie są ich najbardziej istotne atuty? Które kierunki można studiować w języku angielskim i kiedy studia po angielsku okażą się zdecydowanie najbardziej pożyteczną opcją? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania.

  Studia licencjackie i magisterskie — czy warto studiować po angielsku?

  Fundamentalną zaletą studiowania po angielsku jest oczywiście ciągły kontakt z tym językiem. Należy jednak uwzględnić specyfikę takich studiów. Nauka w języku angielskim pozwala nam zgłębiać wiedzę z ważnych dla nas i interesujących dyscyplin, jednocześnie poprawiając naszą znajomość języka angielskiego. Poprawa jest wszechstronna — dotyczy zasobu słownictwa, płynności wypowiedzi, „osłuchiwania się z językiem” — a przy tym całkowicie naturalna. W ten sposób nie tylko progresujemy w konkretnych aspektach znajomości angielskiego. Nauka w tym języku pozwala na wyrobienie nawyku „myślenia w języku angielskim”, czego często nie są w stanie zaoferować nawet studia filologiczne. 

  Z perspektywy nauki języka studiowanie po angielsku bez wątpienia jest więc po prostu kapitalnym rozwiązaniem. A jak z kolei przedstawia się perspektywa merytoryczna? Tutaj wiele będzie zależeć od wybranego przez nas kierunku studiów oraz jego specyfiki. 

  Które kierunki warto studiować po angielsku?

  Istnieją dziedziny, w których obrębie przyswajanie wiedzy w języku angielskim jest nie tylko wysoce pożyteczne, ale wydaje się wręcz najbardziej naturalną spośród istniejących opcji. Jedną z takich dziedzin jest informatyka. Niemal cała terminologia tej dziedziny pochodzi z języka angielskiego. W codziennej pracy informatyk operuje natomiast głównie na schematach i algorytmach, które nie mają charakteru filologicznego, ergo nie istnieje w tym wypadku ryzyko związane na przykład z rozbieżnościami terminologicznymi pomiędzy językiem angielskim a językiem polskim.

  Dość podobnie przedstawia się sytuacja jeśli chodzi o kierunki ekonomiczne. Tutaj słownictwo na ogół również jest uniwersalne (tak samo zresztą, jak cała dziedzina) i w sporej części wywodzi się z języka angielskiego. Obecnie można znaleźć też coraz więcej ofert studiów prawniczych w języku angielskim. Tutaj jednak kwestia staje się znacznie bardziej złożona, o czym wie każdy, kto na przykład interesował się tematyką tłumaczeń prawniczych. Przede wszystkim: prawo jako takie nie jest uniwersalne. Istnieją istotne i głębokie różnice pomiędzy systemami prawnymi różnych państw. Tym bardziej uniwersalne nie jest słownictwo: polszczyzna wykształciła całe mnóstwo terminów zupełnie swoistych, które często nie posiadają dokładnych ekwiwalentów w językach obcych, a czasami wręcz nie mogą ich posiadać, ponieważ dany termin denominuje jakieś zjawisko prawne charakterystyczne dla polskiego systemu prawniczego.

  Z pewnością, ukończenie studiów na kierunku prawo w języku angielskim może otworzyć nam drzwi chociażby do pracy w międzynarodowych korporacjach lub też pracy poza granicami Polski. Jeśli jednak będziemy celować raczej w stanowisko „polskiego prawnika”, to najpewniej osoby studiujące prawo w języku polskim będą miały nad nami przewagi.

  Studia humanistyczne po angielsku — czy to ma sens?

  Jeszcze bardziej złożona wydaje się kwestia studiowania po angielsku szeroko rozumianych kierunków humanistycznych. Pierwszym problemem ze studiami humanistycznymi po angielsku jest relatywnie niewielka oferta edukacyjna. Kierunki specjalistyczne zdecydowanie dominują w tej dziedzinie. Na ten moment w języku angielskim dostępne są głównie studia socjologiczne, a więc między innymi socjologia czy też gender studies. 

  O wiele trudniej będzie nam znaleźć wykładaną języku angielskim filozofię, psychologię czy kognitywistykę (oczywiście, zaliczanie tej ostatniej dyscypliny do kategorii studiów humanistycznych jest mocno umowne).

  Jakie natomiast będą zalety studiowania np. socjologii po angielsku? Oczywiście przede wszystkim to, co zostało wskazane już powyżej, a więc ciągły kontakt z językiem angielskim. Ukończenie takiego kierunku w języku angielskim z pewnością będzie też prezentować się w naszym CV znacznie korzystniej, niż „zwykła” socjologia.

  Ciekawą i coraz bardziej popularną opcją jest za to lingwistyka stosowana. To nowoczesny, dość multidyscyplinarny kierunek, który łączy cechy studiów filologicznych ze znacznie bardziej praktycznym profilem, nakierowanym na nabywanie przez studenta precyzyjne określonych kompetencji. Coraz więcej publicznych uczelni w Polsce wprowadza do swoich ofert kierunek lingwistyki stosowanej, wykładany częściowo lub całkowicie po angielsku.

  Jak dostać się na studia po angielsku?

  Jeśli myślimy o studiach w języku angielskim, należy wziąć pod uwagę także wyższe wymagania na etapie rekrutacji. Po pierwsze, kierunki studiów po angielsku cieszą się rosnącą popularnością. Przeważnie oznacza to ponad standardową liczbę kandydatów na jedno miejsce. Szansę dostania się będą mieć niemal wyłącznie osoby z bardzo dobrymi ocenami na świadectwie maturalnym.

  To jednak jeszcze nie wszystko. W ogromnej większości wypadków możliwość rozpoczęcia studiów po angielsku jest warunkowana udowodnieniem, że dysponujemy odpowiednim poziomem znajomości tego języka. Standardowo uczelnia będzie więc oczekiwać od certyfikatu na poziomie B2. W praktyce oznacza, że taki certyfikat musimy uzyskać jeszcze na etapie nauki w szkole średniej.

  Inne możliwe kierunki studiów po angielsku

  Uczelnie w obecnych realiach konkurują o studentów, co nie może dziwić jeśli weźmiemy pod uwagę polski system finansowania szkolnictwa wyższego. W ofercie edukacyjnej pojawia się coraz to więcej opcji. Niekiedy te opcje to kierunki studiów w języku angielskim. Co między innymi możemy studiować po angielsku w Polsce? Rzut oka na oferty kilku najważniejszych uniwersytetów prezentuje nam takie kierunki, jak:

  • Tourism Management 
  • International Relations
  • Artistic Graphics
  • Artificial Intelligence in Business
  • Applied Economic and Social Analysis
  • Anglophone Literature and Culture in the Global Context 
  • American Studies
  • 3D Animation & Visual Effects
  • Business Journalism
  • Business English with Spanish
  • Civil Society and Media Diplomacy

  Jak widać, często mamy tutaj do czynienia z kierunkami, które — przynajmniej na pierwszy rzut oka — prezentują się naprawdę atrakcyjnie, mają multidyscyplinarny charakter i wydają się odpowiadać na określone zapotrzebowanie istniejące w nowoczesnej rzeczywistości. Pamiętajmy tylko, że sama nazwa studiów, która często stwarza nam ponętne wyobrażenie, nie zawsze stanowi gwarancję wysokiego poziomu. Niektóre uczelnie kuszą spore liczby studentów tworzeniem takich kierunków, jak np. Studia Pisarskie, które potem okazują się praktycznie bezużyteczne. Zawsze warto więc nie tylko sprawdzić to, co na temat danego kierunku studiów mówi nam sama uczelnia, ale też poszukać opinii studentów, którzy zetknęli się z danym kierunkiem.

  Podsumowanie 

  Studiowanie po angielsku bez wątpienia może być interesującą opcją, zwłaszcza w przypadku wybranych kierunków. Dobrze jest jednak dokładnie przeanalizować nasze motywy i potrzeby. Język angielski zawsze możemy poprawić także poprzez profesjonalne korepetycje z angielskiego. W serwisie BUKI można znaleźć oferty nauczycieli, którzy uczą także specjalistycznego języka angielskiego. Poza tym, przy wyborze kierunków najlepiej jest kierować się w pierwszej kolejności tym, co jest dla nas rzeczywiście interesujące. Wybór kierunku tylko lub przede wszystkim dlatego, że jest wykładany w języku angielskim, niekoniecznie okaże się dobrą decyzją.

Autor:

Oceń wiadomość