Wspieramy Ukrainę! Stop wojnie!

Pomoc tutaj »

Dlaczego warto uczyć się geografii?

25.10.2022

Dlaczego warto uczyć się geografii?
Edukacja szkolna
 1. Czym zajmuje się geografia?
 2. Gdzie wykorzystujemy znajomość geografii?
 3. Praca po geografii - gdzie znaleźć?
 4. Podsumowanie - czy warto uczyć się geografii?
 5. Geografia to jedna z nauk przyrodniczych - zaraz obok biologii, chemii i fizyki. Dziedzina ta jest bardzo szeroka i obejmuje wiele różnych zagadnień. Wiedza poznana podczas całej edukacji znajduje odzwierciedlenie w codziennym życiu. Nasza planeta, zjawiska atmosferyczne, pory roku czy państwa na całym świecie oraz kultura, to właśnie geografia, dlatego też dokładniej przyjrzymy się dzisiaj tej nauce. 

  Czym zajmuje się geografia?

  Geografia to jedna z nauk przyrodniczych. Zajmuje się ona opisem Ziemi w szerokim tego słowa znaczeniu - całego środowiska przyrodniczego, zjawisk atmosferycznych czy nawet wpływu człowieka na naszą Planetę. Inaczej mówiąc, nauka ta opisuje zróżnicowanie powłok ziemskich oraz relacje między nimi i człowiekiem. Początkowo (pierwsi geografowie) zajmowali się po prostu zbieraniem informacji o Ziemi i o tym, co ich otacza. Geografia to jednak znacznie więcej - opisywanie i zbieranie informacji na temat lądów, mórz, oceanów, rzek, gór itd. Geografia to również powłoki ziemskie. Nauka ta pozwala na przeprowadzanie różnego rodzaju pomiarów terenowych, czy tworzenie m.in. atlasów. To właśnie dzięki ten nauce mamy mapy i plany, a także przewodniki turystyczne. Obecnie geografia zajmuje się nie tylko badaniem Ziemi pod względem przyrodniczym, ale także społeczno-gospodarczym (chodzi tutaj o sytuację polityczną na świecie, ukształtowanie terenu, działalność człowieka, procesy urbanizacyjne itp.).

  Wyróżniamy:

  • geografię fizyczną - czyli zajmującą się naturalnymi procesami przyrodniczymi;
  • geografię ekonomiczną - czyli zajmującą się wpływem ludzi na naszą Planetę;
  • geografię regionalną - czyli połączenie geografii fizycznej i ekonomicznej, jednak w znaczeniu regionalnym, np. danego województwa;
  • kartografię - czyli naukę o mapach.

  W tym miejscu musimy zaznaczyć, że nauka ta dzieli się również na wiele działów i dyscyplin, m.in. geografia:

  • gleb;
  • komunikacji;
  • przemysłu.

  Geografia, jako nauka rozwija się od tysięcy lat. Dzieje się to za pośrednictwem:

  • obserwacji - np. rodzaj roślinności w zależności od klimatu;
  • pomiarów - np. temperatura powietrza;
  • zdjęcia - np. fotografie dokumentujące;
  • kartowanie - np. tworzenie map i ich aktualizacja;
  • internet - gdzie można znaleźć wiele cennych informacji;
  • mapy - np. poprzez analizowanie.

  Gdzie wykorzystujemy znajomość geografii?

  Geografia to dziedzina nauki, którą często jest wykorzystywana w praktyce, m.in.:

  • uczy korzystania z map;
  • uczy orientacji w terenie;
  • uczy kultur w innych krajach i regionach;
  • uczy o innych narodowościach;
  • pozwala zrozumieć aktualne tematy;
  • uczy o ochronie środowiska;
  • uczy o zmianach klimatycznych;
  • pozwala zrozumieć sytuację gospodarczą w kraju i na świecie;
  • uczy o odnawialnych źródłach energii;
  • pokazuje zależności i różnice pomiędzy poszczególnymi gospodarkami;
  • sprawia, że rozumiemy poszczególne zjawiska i procesy;
  • uczy analizowania danych.

  Wbrew pozorom geografia, to nauka, która jest nam bardzo potrzebna w życiu. Pokazuje powiązania między przyrodą a ludźmi - całym społeczeństwem, zróżnicowaniem społeczno-gospodarczym.

  Praca po geografii - gdzie znaleźć?

  Po studiach geograficznych (lub podobnych) jest wiele możliwości pracy. Można zostać zarówno geologiem, jak i hydrologiem czy meteorologiem. Osoby po geografii lub studiach pokrewnych często znajdują zatrudnienie, jako przewodnicy turystyczni nauczyciele czy geografowie.

  Geografia jest również dla osób, które chcą podjąć pracę naukową, np. w różnego rodzaju ośrodkach badawczych, ale nie tylko. Zatrudnienie znajdzie się również w firmach prywatnych (np. wydobywczych), przedsiębiorstwach energetycznych czy nawet w szeroko rozumianej administracji państwowej.

  Przedstawmy teraz, kompetencje osób po studiach geograficznych:

  • wiedza na temat zjawisk zachodzących w przyrodzie;
  • wiedza na temat zjawisk zachodzących w gospodarce;
  • wiedza na temat zjawisk zachodzących w społeczeństwie;
  • kompetencje geologiczne;
  • kompetencje hydrologiczne;
  • kompetencje klimatologiczne;
  • kompetencje astronomiczne;
  • kompetencje turystyczne;
  • umiejętność planowania przestrzennego;
  • kompetencje demograficzne.

  Jednym z ciekawszych kierunków geograficznych jest geoinformatyka - jak sama nazwa wskazuje, jest to połączenie geografii z informatyką. Studenci (a później osoby zatrudnione na takich stanowiskach) zajmują się analizowaniem i interpretowaniem danych odnośnie Ziemi i jej budowy czy klimatu.

  Reasumując - osoby po geografii mogą znaleźć pracę, m.in. w:

  • w szkole i na uczelniach wyższych;
  • w instytutach badawczo-naukowych;
  • w ministerstwach;
  • w organach samorządowych;
  • w szeroko rozumianej turystyce (piloci, przewodnicy czy rezydencji biur podróży);
  • w organizacjach zajmujących się ochroną środowiska;
  • w firmach geoinformatycznych;
  • w laboratoriach badawczych;
  • w stacjach meteorologicznych.

  Podsumowanie - czy warto uczyć się geografii?

  Zdecydowanie tak - geografia to nie tylko pewna przyszłość zawodowa i możliwość pracy w wielu gałęziach gospodarki, ale też niezwykle ważna wiedza praktyczna, której używamy na co dzień - chociażby korzystając z map, czy podróżując. To również świadomość ekonomiczna i polityczna. Pomaga zrozumieć świat i czy dostrzegania go, jako pewną całość. Geografia uczy nas również o kulturach i zróżnicowaniu gospodarczym, dzięki temu lepiej rozumiemy otaczający nas świat. Procesy urbanizacyjne czy wykluczenie lokalizacyjne, to także geografia, która jest istotna w naszym codziennym życiu. W związku z tym nauka ta jest dziedziną, którą warto znać, a jeżeli masz pewne braki, śmiało możesz skorzystać z platformy BUKI.

Autor:

Oceń wiadomość

Geografia - często zadawane pytania

Czym zajmuje się geografia?

  Geografia to jedna z nauk przyrodniczych. Zajmuje się ona opisem Ziemi w szerokim tego słowa znaczeniu - całego środowiska przyrodniczego, zjawisk atmosferycznych czy nawet wpływu człowieka na naszą Planetę. Inaczej mówiąc, nauka ta opisuje zróżnicowanie powłok ziemskich oraz relacje między nimi i człowiekiem.

  Czytaj więcej na BUKI

Gdzie wykorzystujemy znajomość geografii?

Wbrew pozorom geografia, to nauka, która jest nam bardzo potrzebna w życiu. Pokazuje powiązania między przyrodą a ludźmi - całym społeczeństwem, zróżnicowaniem społeczno-gospodarczym.

Czytaj więcej na BUKI

Gdzie znaleźć pracę po geografii?

Po studiach geograficznych (lub podobnych) jest wiele możliwości pracy. Można zostać zarówno geologiem, jak i hydrologiem czy meteorologiem. Osoby po geografii lub studiach pokrewnych często znajdują zatrudnienie, jako przewodnicy turystyczni nauczyciele czy geografowie.

Czytaj więcej na BUKI