Wspieramy Ukrainę! Stop wojnie!

Pomoc tutaj »

Najtrudniejsze i najłatwiejsze przedmioty szkolne - co sprawia największe trudności w szkole?

26.08.2022

Najtrudniejsze i najłatwiejsze przedmioty szkolne - co sprawia największe trudności w szkole?
Edukacja szkolna
 1. Najtrudniejsze przedmioty w szkole - co sprawia najwięcej trudności?
 2. Jak uczyć się najtrudniejszych przedmiotów szkolnych?
 3. Jakie są najłatwiejsze przedmioty szkolne?
 4. Dlaczego jedne przedmioty są trudniejsze, a inne łatwiejsze?
 5. Edukacja w Polsce jest podzielona na kilka etapów - szkoła podstawowa, szkoła średnia (technikum, liceum lub zawodowa) oraz studia. Te ostatnie są tylko dla osób chętnych. Przez lata nauki różne przedmioty na różnych etapach sprawiają nam trudności - raz mniejsze, raz większe, dlatego też omówimy dzisiaj najtrudniejsze i najłatwiejsze przedmioty szkolne.

  Najtrudniejsze przedmioty w szkole - co sprawia najwięcej trudności?

  Wszystko zależy od umiejętności. Niektóre osoby mają problemy z przedmiotami ścisłymi, inne z humanistycznymi. Nie chodzi tu o podział na umysły ścisłe i humanistyczne - takie rozdzielenie jest fikcyjne i sprawia, że budujemy niepotrzebne stereotypy - każdy z nas może wypracować te umiejętności, zarówno ścisłe, jak i humanistyczne. 

  Stopień trudności danego przedmiotu zależy głównie od etapu edukacji. W pierwszych latach szkoły podstawowej - w klasach 1-3 (a czasami i w zerówce) dzieci są dopiero wprowadzane w świat edukacji. Wszystkie przedmioty mają charakter ogólny, a lekcje nie są podzielone na poszczególne przedmioty, a są realizowane w ramach jednego - nauczanie zintegrowane. Trudności zaczynają rosnąć od klasy 4 szkoły podstawowej - następuję wtedy pierwszy podział na przedmioty, np. przyroda, język polski, język obcy, matematyka czy wychowanie fizyczne. Przykładowo - w ramach przyrody są realizowane zagadnienia zarówno chemiczne, jak i fizyczne, biologiczne i geograficzne, a już w klasie 5 przyroda zostaje podzielona na cztery przedmioty: biologia, chemia, fizyka i geografia. Zazwyczaj pierwsze trudności w nauce pojawiają się na koniec szkoły podstawowej, czasami dopiero w szkole średniej. Najczęściej uczniowie mają problemy z przedmiotami, takimi jak:

  • fizyka;
  • chemia;
  • matematyka;
  • biologia.

  Przedmioty te są uważane za jedne z najtrudniejszych, ponieważ ich nauka polega na stopniowej nauce, a kolejne tematy będą zrozumiałe dopiero wtedy, gdy poprzednie zostaną dobrze opanowane. Idealnym przykładem jest tutaj nauka matematyki - bez znajomości zagadnień arytmetycznych praktycznie nie ma możliwości rozwiązywania zadań związanych z geometrią. Identyczna sytuacja jest z biologią - przykładowo: poszczególne organy człowiek ściśle ze sobą współpracują. Nie zrozumiemy, jak przebiega proces trawienia, jeżeli nie będziemy znać funkcji poszczególnych elementów układu pokarmowego. Tak samo jest w przypadku genetyki, czy innych dziedzin nauki - zarówno biologicznych, jak i chemicznych i fizycznych. Dodatkowe trudności może sprawiać fizyka i chemia. Niemal niemożliwe jest zrozumienie tych przedmiotów i rozwiązywanie zadań bez dobrej znajomości matematyki, dlatego też wiele osób ma problem z opanowaniem tego materiału. Wszystkie osoby, które mają problem z jakimkolwiek przedmiotem, mogą skorzystać z pomocy wykwalifikowanych korepetytorów BUKI. Największe problemy te działy nauki zaczynają sprawiać w szkole średniej, gdy tematy te są omawiane coraz szerzej. Uczniowie wchodzą w szczegóły danego zagadnienia. Poznają np. budowę komórki czy genu i funkcje poszczególnych elementów. W trakcie nauki matematyki, chemii czy fizyki ważne jest myślenie przyczynowo-skutkowe, umiejętność analizowania i znajomość wzorów. Bardzo często są również poruszane zagadnienia, które były omawiane przy okazji innych tematów, dlatego też podczas nauki tych przedmiotów nie można zapominać o tym, co zostało wcześniej opanowane.

  W szkołach średnich uczniowie za jeden z trudniejszych przedmiotów uważają również język polski. Przygotowanie do matury i znajomość różnorodnych dzieł kultury - lektur, wierszy, obrazów czy nawet filmów, może czasem przytłoczyć. 

  Jak uczyć się najtrudniejszych przedmiotów szkolnych?

  Nauka nie zawsze jest prosta. Czasami sprawia wiele trudności - zwłaszcza te najtrudniejsze przedmioty, dlatego dobrze jest mieć własny system nauki. Tak jak już wspomnieliśmy, jednym z lepszych sposobów jest korzystanie z pomocy korepetytora i uczęszczanie na zajęcia indywidualne. Można również wypróbować zorganizowane zajęcia grupowe, jednak nie przynoszą one, aż tak spektakularnych efektów. Podczas nauki takich przedmiotów istotna jest również systematyka, aktywne zapamiętywanie i trenowanie koncentracji. Dobrym systemem nauki jest uczenie się z wykorzystaniem tzw. mnemotechnik.

  Istotne jest również wyrobienie sobie dobrych nawyków w nauce, np. nauka w jednym miejscu, nieodkładanie trudniejszych zagadnień na tzw. “później” czy robienie własnych notatek i nauka z wyprzedzeniem, a nie na ostatnią chwilę. Osoby, które wiedzą, że mają trudności z opanowaniem materiału z danego przedmiotu, powinny praktykować regularną naukę bez używania rozpraszaczy (chodzi tu np. o używanie telefonu podczas nauki). Co ciekawe, coraz więcej uczniów zaczyna zaliczać do trudniejszych przedmiotów również informatykę. Jest to związane z tym, że niegdyś na tym przedmiocie nie były realizowane tematy związane z programowaniem - dzisiaj już są. Podczas nauki programowania potrzebne są zdolności analityczne i matematyczne, dlatego też osoby, które mają trudności z matematyką, mogą również gorzej sobie radzić z informatyką. O tym, jak opanować podstawy programowania, możecie przeczytać tutaj.

  Jakie są najłatwiejsze przedmioty szkolne?

  Znacznie przyjemniejsza jest nauka prostszych przedmiotów, chociaż jest to pojęcie względne. Do tych prostszych przedmiotów najczęściej zaliczamy:

  • języki obce - głównie język angielski;
  • wychowanie fizyczne;
  • religia/etyka;
  • plastyka;
  • podstawy przedsiębiorczości;
  • muzyka.

  Jest to spowodowane tym, że większość tych przedmiotów, nie jest zdawana na maturze - z wyjątkiem języków obcych. Jednak w tym przypadku większość uczniów (zwłaszcza w dzisiejszym świecie) mają opanowane, chociażby podstawy języka angielskiego. Bez niego trudno jest dzisiaj funkcjonować - trudne jest podróżowanie, czy nawet znalezienie pracy. W związku z tym większość uczniów w szkole nie musi przykładać dużo uwagi do nauki języków obcych. Niestety niektóre osoby mogą borykać się z tzw. bariera językową - w takiej sytuacji może być potrzebna pomoc prywatnych nauczycieli lub uczęszczanie na zajęcia dodatkowe.

  Dlaczego jedne przedmioty są trudniejsze, a inne łatwiejsze?

  Każdy z uczniów może mieć inne preferencje, czy zainteresowania. W dużej mierze właśnie to wpływa na to, czy dany przedmiot jest trudny. Co do zasady WF (wychowanie fizyczne) jest uważany za jeden z najbardziej lubianych i najłatwiejszych przedmiotów - jednak nie dla wszystkich. Są osoby, które nie przepadają za wysiłkiem fizycznym, stresują się grami zespołowymi czy testami sprawnościowymi. Czasami nauczyciel, który prowadzi zajęcia w szkole, może sprawić, że dany przedmiot będzie największą zmorą i traumą wyciągniętą ze szkoły - mimo wcześniejszego zainteresowania tą dziedziną nauki. Bardzo często zmiana nauczyciela sprawia, że najbardziej nielubiany przedmiot, staje się tym ulubionym. Podsumowując, wiele czynników ma wpływ na klasyfikację przedmiotów, co do najłatwiejszych, jak i najtrudniejszych. W przeprowadzonym jednak sondażu dotyczącym najtrudniejszych przedmiotów w szkole średniej, aż 49% osób wskazało, że największą zmorą była matematyka. Na drugim miejscu pojawił się język polski, a na trzecim fizyka.

Autor:

Oceń wiadomość

Przedmioty szkolne - najczęściej zadawane pytania

Jakie są najtrudniejsze przedmioty w szkole?

  Wszystko zależy od umiejętności. Niektóre osoby mają problemy z przedmiotami ścisłymi, inne z humanistycznymi. Nie chodzi tu o podział na umysły ścisłe i humanistyczne - takie rozdzielenie jest fikcyjne i sprawia, że budujemy niepotrzebne stereotypy - każdy z nas może wypracować te umiejętności, zarówno ścisłe, jak i humanistyczne.

  Czytaj więcej na BUKI

Jak uczyć się najtrudniejszych przedmiotów szkolnych?

Nauka nie zawsze jest prosta. Czasami sprawia wiele trudności - zwłaszcza te najtrudniejsze przedmioty, dlatego dobrze jest mieć własny system nauki. Tak jak już wspomnieliśmy, jednym z lepszych sposobów jest korzystanie z pomocy korepetytora i uczęszczanie na zajęcia indywidualne.

Czytaj więcej na BUKI

Jakie są najłatwiejsze przedmioty szkolne?

Znacznie przyjemniejsza jest nauka prostszych przedmiotów, chociaż jest to pojęcie względne. Do tych prostszych przedmiotów najczęściej zaliczamy: języki obce - głównie język angielski; wychowanie fizyczne...

Czytaj więcej na BUKI