Cambridge certyfikaty z angielskiego: FCE, CAE, CPE

29.08.2017

Cambridge certyfikaty z angielskiego: FCE, CAE, CPE
Nauka języków

Treść.

FCE (First Certificate in English)

CAE (Certificate in Advanced English) 

CPE (Certificate of Proficiency in English) 

  

Na świecie jest ponad 20 międzynarodowych egzaminów przeznaczonych na sprawdzanie znajomości języka angielskiego jako języka obcego.

Zdecydowali się Państwo na obiektywną ocenę swojej wiedzy, ale niewiadomo, do którego egzaminu warto przystąpić, by dostać najlepszy według własnych zapotrzebowań certyfikat z angielskiego? Postaramy się pomóc Państwu w dokonaniu najbardziej trafnego wyboru spośród różnorodności egzaminów.

Jak Państwo zapewne wiedzą, istnieje międzynarodowa gradacja poziomów językowych: Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced. System ten jest zaproponowany przez Stowarzyszenie ALTE (The Association of Language Testers in Europe). Faktycznie na tym systemie są oparte egzaminy Cambridge.

 

Cambridge certyfikaty z angielskiego: FCE, CAE, CPE

 

Prawdopodobnie słyszeli Państwo wiele o międzynarodowych certyfikatachzangielskiego. Każdy z nich nie tylko potwierdza poziom języka, ale także nadziela pewnymi prawami. Na przykład taki certyfikat może dać prawo do pracy w różnych środowiskach międzynarodowych, czyli na przykład w organizacjach oraz korporacjach. Stanowisko w takim miejscu pracy oczywiście będzie zależało od typu certyfikatu.

Odnosząc się do zestawu egzaminów Cambridge ESOL, często mają na myśli pięć typów testów: KET, PET, FCE, CAE, CPE. Gdy są one napisane po kolej w jednej linii, nie jest łatwo ocenić znaczenie każdego z nich. Dlatego w tym artykule zwrócimy Państwa uwagę na trzy ostatnie, ponieważ potwierdzają one bardziej zaawansowaną znajomość języka. Spróbujmy rozpatrzyć je szczegółowo.

 

FCE (First Certificate in English)

Mówią, że istnieje małe kłamstwo, istnieje duże kłamstwo, i istnieje statystyka. Często zwięzłe, techniczne dane nie mogą w pełni przedstawić sytuację, ale w niektórych przypadkach liczby jednak mogą być bardziej przemawiające niż słowa.

Tak więc według statystyk jest to najbardziej popularny egzamin międzynarodowy. I pewnie to nie jest dziwne, bo certyfikat FCE wyznacza B2, czyli minimalny poziom, który z reguły jest wymagany dla dostania się na uczelnie wyższą oraz przy podjęciu pracy. Do niego podchodzą w ponad stu krajach na całym świecie, ludzie różnych narodowości, większość których to Europejczycy i mieszkańcy krajów Ameryki Południowej. 88% kandydatów na certyfikat najpierw uczęśczają do kursów przygotowawczych, a zatem zwykle sukcesywnie zdają egzamin. Jednak większość ludzi, którzy są gotowi przejść tą próbę, robią to ze względu na chęć podjęcia pracy.

 

Cambridge certyfikaty z angielskiego: FCE, CAE, CPE

 

Wygląda to tak, że kandydat powinien pokonać pięć etapów:

I - czytanie (1 godzina),

II - pisanie (1 godzina i 20 minut),

III- używanie języka angielskiego (45 minut),

IV - słuchanie (około 40 minut),

V – konwersacje ( 14 minut).

Po pomyślnym przejściu testu zgłaszający dostaje następujące oceny: A (80-100%), B (75-79%), C (60-74%). Test jest uważany za nieudany, jeśli kandydat dostał mniej niż 60%.

FCE jest skomplikowanym testem, ale po jego zdaniu, mieliby Państwo znaczące prerogatywy.

 

CAE (Certificate in Advanced English)

Jeśli chodzi o CAE (Certificate in Advanced English), wszyscy rozumieją, że jest to test dla osób mających wysoki poziom znajomości języka. Na tym poziomie człowiek powinien nie tylko pisać i komunikować całkiem kompetentnie, ale też musi rozumieć interakcję języka i kultury, poznawać rozwój tradycji i trendów oraz rozumieć cechy narodowe. Tutaj już należy wspomnieć o stylu komunikacji, który kandydat na zdanie egzaminu powinien być w stanie wybrać w zależności od zaproponowanej mu sytuacji. Musi także pamiętać o różnicy pomiędzy brytyjską a amerykańską wersją języka angielskiego i w żadnym przypadku, nawet jeśli go będzie sprowadzano, nie przechodzić do tego ostatniego. Ale co najważniejsze - język powinien być harmonijny i elastyczny, a mowienie - aktem kreatywności.

 

Cambridge certyfikaty z angielskiego: FCE, CAE, CPE

 

Jest pewne, iż po uzyskaniu danego certyfikatu można liczyć na to, że wiele uczelni w Anglii raczej nie odmówi przyjęcia do szeregu swoich kolegów.

Etapy testu generalnie pozostają takie same jak w poprzednim:

- czytanie (1 godzina 15 minut),

- pisanie (1 godzina 30 minut),

- używanie języka angielskiego (1 godzina),

- słuchanie (40 minut),

- mowa potoczna (około 15 minut).

Wynik Państwa jest podzielony na: A (80-100%), B (75-79%), C (60-74%) i mniej, co już nie jest nam potrzebne.

 

CPE (Certificate of Proficiency in English)

Państwo są gotowi na kontynuowanie swojej nauki i nie chcą zatrzymywać się na tym samym poziomie?

CPE (Certificate of Proficiency in English) to dowód, który potwierdzi, że Państwo właśnie weszli na najwyższy poziom. Ten egzamin zakłada, że Państwo ​​mówią po angielsku na poziomie nosiciela. Często mówi się, iż zaczynasz znać język wtedy, kiedy zaczynasz w tym języku myśleć. Należy pamiętać, iż język - to nie tylko gramatyka i zasady, to jest kulturowe dziedzictwo narodu. Czasem wydaje się, że myślimy po angielsku. A tak naprawdę myślimy po polsku, po prostu zmieniamy swoje słowa na słowa istniejące w angielskim. Tego nie wystarczy, by zdać ten test. Certyfikat z angielskiego CPE świadczy, że jego wlaściciel nie mówi po angielsku gorzej od native speakera. Po udanym zdaniu egzaminu, przed Państwem będą otwarte wszystkie drzwi. Ten test jest uznawany przez wszystkie, bez wyjątku (!), uniwersytety Wielkiej Brytanii i pracodawców wszystkich branż. Praktycznie przez cały świat.

 

Cambridge certyfikaty z angielskiego: FCE, CAE, CPE

 

Testowanie, zgodnie z tradycją, odbywa się w pięciu etapach. Jeśli pomyślnie pokonali Państwo wszystkie poprzednie kroki (oraz przeszkody), są Państwo już do tego przyzwyczajeni.

- Tym razem czytanie będzie trwało 1 godzinę i 30 minut,

- pisanie 2 godziny,

- używanie angielskiego 1 godzinę i 30 minut,

- słuchanie 40 minut,

- a swoje umiejętności konwersacji po angielsku Państwo będą mogli pokazywać przez 19 minut.

 

I zostaje tylko jeden krok – przekroczyć próg 60%...

Takie egzaminy są jakościowe, a więc jak to często bywa, nie są tanie. Ceny na nich wahają się od 270 do 720 złotych, co zależy od stopnia ich złożoności, czyli im wyższy jest poziom, na który pretenduje zdający, tym wyższa będzie wartość. Obecnie ceny na jeden egzamin FCE, CAE, CPE wynoszą 600, 620, 640 złotych odpowiednio.

 

 

CEFR

Common European Framework of Reference

 

 

 

Level

 

Cambridge English

Language Assessment

B2.1

 

Upper-Intermediate

 

Cambridge English: First

B2.2

C1.1

Pre-Advanced

 

Advanced

Cambridge English: Advanced

C1.2

C2.1

C2.2

 

 

Advanced+

 

Cambridge English: Proficiency

 

Oceń wiadomość