Co to jest TOEFL i jak go dobrze zdać?

19.06.2020

Co to jest TOEFL i jak go dobrze zdać?
Nauka języków

Co to jest TOEFL i jak go dobrze zdać?

Jednym z najpopularniejszych międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego dla obcokrajowców jest Test of English as Foreign Language. Test jest szczególnie pożądany w USA i Kanadzie, a także popularny w Australii, Nowej Zelandii, Niemczech, Francji, Chinach, Japonii i innych krajach. Ponad 9 tysięcy uniwersytetów na całym świecie zalecają szczególnie ten format sprawdzania poziomu wiedzy. TOEFL został opracowany przez ETS dla kandydatów na studia zagraniczne, uczestników naukowych i zawodowych certyfikowanych programów, a także dla tych, którzy chcą uzyskać wizę studencką czy obywatelską.

Treści

 1. Sekcja „Reading”. Jak przebiega kontrola Czytania na egzaminie TOEFL?
 2. Sekcja „Listening”. Jak odbywa się Słuchanie na TOEFL?
 3. Sekcja „Speaking”. Jak odbywa się sprawdzanie mówienia w języku angielskim na TOEFL?
 4. Sekcja „Writing”. W jaki sposób sprawdzane jest Pisanie na egzaminie TOEFL?
 5. 5 najlepszych źródeł do przygotowania się do TOEFL

 

Egzamin z języka angielskiego TOEFL ma swoje własne wyróżniające cechy:

 1. Zorientowany na amerykański angielski. Akcenty z Nowej Zelandii i Australii mogą być też w zadaniach.
 2. Zadania egzaminacyjne są zaprojektowane dla akademickiego poziomu trudności.
 3. W ustnej części egzaminu uczestnicy muszą odpowiedzieć na 6 pytań za pomocą mikrofonu.
 4. Zawiera połączone zadania, a mianowicie: czytanie i słuchanie tekstów, a następnie wyrażanie własnych myśli na usłyszany czy przeczytany temat.
 5. Certyfikat jest ważny przez 2 lata.

Egzamin TOEFL jest prezentowany w 2 wersjach: pBT (wersja papierowa, już jest przestarzała) i iBT (wersja online).

Cechy organizacyjne testu TOEFL :

 • czas trwania – 3 godziny 10 minut - 4 godziny
 • maksymalna liczba punktów – 120
 • otrzymywanie wyników – w ciągu 10-15 dni na pocztę elektroniczną
 • dystrybucja wyników do 4 zagranicznych uczelni
 • koszt – 260 $

 

Z jakich części składa się TOEFL i co trzeba robić, aby przygotować się do każdej z nich?

Test składa się z 4 części - mówienia, czytania, pisania, słuchania. Ogółem egzamin TOEFL zawiera 78-115 zadań. Przygotowanie trwa około 1-2 lat i przewiduje wsparcie nauczyciela lub uczęszczanie na kursy, a także ciężką pracę samodzielną.

W trakcie zdawania zdobywasz doświadczenie w stosowaniu języka angielskiego przez ograniczony czas, co daje egzamin TOEFL. Poziomy trudności zadań wahają się od B1 do C2.

 Co to jest TOEFL i jak go dobrze zdać?

TOEFL. Sekcja „Reading”. Jak przebiega kontrola Czytania na egzaminie TOEFL?

W ciągu 60-80 minut egzaminowany ma za zadanie przejrzeć 3-4 teksty o objętości około 700 słów każdy. Teksty to artykuły naukowopopularnego stylu, które są aktywnie wykorzystywane w środowisku akademickim. Często te teksty zawierają złożone słownictwo.

Każdy tekst ma 12-14 zadań. Formaty zadań są różne: wybieranie jednej lub kilku odpowiedzi spośród wielu sugerowanych odpowiedzi (multiple choice), kompilowanie «summary», wstawianie zdań do tekstu. Sprawdza się zrozumienie idei, celu tekstu, poszczególnych słów.

Strategia przygotowania do Reading:

 1. Czytaj jeden artykuł naukowopopularny codziennie. Rozkaż, o co chodzi w tym tekscie, podkreślaj ważne pomysły, poszukaj znaczenia nieznanych słów/konstrukcji.
 2. Do wyszukiwania używaj materiałów przygotowawczych TOEFL, stron badawczych, czasopism i innej literatury.
 3. Wybierz przykłady tekstów na różne tematy.
 4. Trenuj swoją prędkość czytania z minutnikiem. Idealnie powinno być 5-8 minut na czytanie i 12-15 minut, aby wykonać zadania z jednego tekstu.
 5. Spróbuj przeczytać go uważnie, od razu odnotowując kluczowe punkty w pamięci.
 6. Sprawdź poprawność odpowiedzi, przeanalizuj błędy.

 Co to jest TOEFL i jak go dobrze zdać?

TOEFL. Sekcja „Listening”. Jak odbywa się Słuchanie na TOEFL?

Ta sekcja testuje zdolność do postrzegania i analizowania mowy ustnej, rozumienia ogólnego znaczenia, a także ważnych szczegółów przesłuchanego. W czasie wykonywania słuchasz fragmentów 3-4 wykładów i 2-3 dialogów (dyskusja akademicka, rozmowa studenta z nauczycielem itp.). Są 5-6 pytań dla każdego nagrania audio. Na zadania przeznaczono 60-90 minut. Głównym formatem odpowiedzi jest wielokrotny wybór (multiple choice).

Strategia przygotowania do Listening:

 1. Codziennie lub co 2 dni słuchaj podcastów takich jak TED Talks, Voice of America, Startalk i inne, oglądaj programy badawcze i filmy na Youtube.
 2. Powtórz treść tego, co odsłuchałeś, podkreśl główny cel, argumenty, ciekawe szczegóły.
 3. Zapisuj słowa i frazy kluczowe. Poszukaj znaczenia nieznanych słów.
 4. Trenuj prędkość percepcji mowy ustnej. W przypadku fragmentu 500-600 słów potrzebujesz 15-20 minut do słuchania i analizy.
 5. Spróbuj zanurzyć się jak najwięcej w środowisko anglojęzyczne - słuchaj wiadomości, oglądaj filmy, czytaj nieprzystosowaną literaturę w języku angielskim.

 Co to jest TOEFL i jak go dobrze zdać?

TOEFL. Sekcja „Speaking”. Jak odbywa się sprawdzanie mówienia w języku angielskim na TOEFL?

Sprawdza się umiejętność czytania i pisania, słownictwo, poprawność konstrukcji zdań i logika semantyczna odpowiedzi. Automatyczny zapis odpowiedzi, egzaminowany mówi do mikrofonu.

Ta część zawiera ogólnie 6 pytań, z których 3-4 sugerują szybką odpowiedź w ciągu 1 minuty. Zadanie jest również wykonywane z niewielkich tekstów i nagrań dźwiękowych na określony temat. Następnie, w odpowiedziach na poniższe 2-3 pytania, powinieneś podsumować otrzymane informacje, sformułować swoją opinię na proponowany temat.W sumie na tę część egzaminu przeznaczono 20 minut.

Wskazówki dotyczące Mówienia:

 1. Wzbogacaj swoje słownictwo o 5-10 nowych słów dziennie. Naucz się czasowników frazowych, idiomów, konstrukcji syntaktycznych używanych w stylu naukowym.
 2. Twórz rzędy synonimów dla różnych tematów.
 3. Zrób obszerne CV o sobie. Pamiętaj, aby wskazać swoje cele edukacyjne, plany na przyszłość, zainteresowania, osiągnięcia, przeczytane książki w języku angielskim itp.
 4. Rozwijaj Mówienie w języku angielskim. Komunikuj się z native speakerem za pomocą specjalnych czatów i platform internetowych (np. Italki, Easy Language Exchange).
 5. Odrabiaj w formie gry “Pytania i odpowiedzi”. Wybierz listę 100 pytań i staraj się odpowiadać na co najmniej 10 z nich codziennie w ciągu 1 minuty. Zapisz swoje odpowiedzi na dyktafon. Analizuj błędy, podkreśl cechy akcentu z nauczycielem.

 Co to jest TOEFL i jak go dobrze zdać?

TOEFL. Sekcja „Writing”. W jaki sposób sprawdzane jest Pisanie na egzaminie TOEFL?

Ta część egzaminu zawiera 2 bloki zadań – pisanie rozprawki na zadany temat i eseju, w którym wypowiadasz się na temat przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Objętość rozprawki wynosi 150-200 słów, esej ma co najmniej 300 słów. Egzaminowany drukuje teksty na komputerze przez 50 minut.

Zalecenia dotyczące przygotowania do Pisania:

 1. Ćwicz pisanie esejów przynajmniej raz w tygodniu. Pamiętaj, aby sprawdzić napisane z korepetytorem. Przeanalizuj błędy.
 2. Przeglądaj jakościowe przykłady esejów na stronach przygotowujących TOEFL. Użyj ich jako próbek.
 3. Twórz pisemne szablony esejów na różne popularne tematy.
 4. Prowadź osobny słownik słów i zwrotów zwykle używanych w takich pracach. Pogrupuj słowa według tematu. Co najmniej 100 specjalistycznych słów na każdy temat.5 najlepszych źródeł do przygotowania się do TOEFL

 • Longman Preparation Course for the TOEFL Test – zadania sprawdzające gramatykę, słownictwo i rozumienie tekstów.
 • Oxford Preparation Course for the TOEFL iBT Exam – przykłady tekstów i zadań na poziomie akademickim.
 • 185 TOEFL Writing TWE Topics and Model Essays – przykłady i instrukcje pisania eseju.
 • www.theallusionist.org. Podcasty o faktach naukowych.
 • www.voanews.com. Źródło podcastów na różne tematy.
Autor:

Oceń wiadomość