Jak napisać list po angielsku?

28.07.2017

Jak napisać list po angielsku?
Nauka języków

Treść. 

Język komunikacji międzynarodowej 

Zwroty grzecznościowe w korespondencji

Reklamacja

 

Język komunikacji międzynarodowej

Angielski jest językiem komunikacji międzynarodowej, dlatego piszemy dość dużo w tym języku. On może się przydać w rozmowie z przyjacielmi, kolegami z zagranicy, po prostu obcokrajowcami. Ale nie tylko mówienie jest potrzebne.

Znajomość języka angielskiego jest w dzisiejszych czasach jednym z podstawowych kryteriów w wyborze pracownika. Jeżeli jest możliwość wybrać pracownika z taką wiedzą, on niewątpliwie wybierze go. W życiu zawodowym jest jednak ważniejsze pisanie listów. Tutaj często pojawia się problem. Jak należy pisać list po angielsku?

 

Jak napisać list po angielsku?

 

Bardzo ważny jest zwrot do adresaty, który też sprawia pierwsze wrażenie. Nie wolno pisać arogancko, aby nie urazić lub obrazić kogoś. Chociaż coś takiego zdarza się dosyć często.

Zwroty grzecznościowe w korespondencji

Bardzo neutralny jest zwrot „Dear Sir” albo „Dear Madam”. Przy tym słowo „Dear” nie ma w tym kontekście żadnego zabarwienia emocjonalnego. Stosujemy również, gdy piszemy do organizacji i nie wiemy, do kogo dokładnie się zwracamy. Odpowiednikiem w języku polskim był by zwrót Szanowny Panie albo Szanowna Pani lub Szanowni Państwo. Choć niektórzy boją się używać tego „Dear”, szczególnie w korespondencji biznesowej, więc piszą Sir, Madam. Ale warto pamiętać, że może również wystąpić błąd z tym „Dear”. Na przykład „Dear Mrs.” Można skierować tylko do mężatki. Z tego wynika, że lepiej stosować „Dear Ms.”. Możemy to też wykorzystać, jeśli nie znamy statusu małżeńskiego tej Pani.

 

Jak napisać list po angielsku?

 

Forma „Hi” albo „Hello” jest niedopuszczalna w korespondencji biznesowej, ponieważ to się traktuje jako niegrzeczne. Nie wolno tak pisać do kolegów lub partnerów, skoro to może mieć negatywne konsekwencje. Można tak pisać tylko do znajomych.

Jeżeli chodzi o zakończenie, tutaj mogą być różne wyrażenia w zależności od celu napisania oraz od statusu adresaty. W listach formalnych zazwyczaj piszę się „Yours Sincerely”/„Yours faithfully”/„Yours truly”/„Kind Regards”/„Best wishes”. Jest też możliwe napisanie Sincerely/Regards. Można tak napisać w korespondencji biznesowej, ale to raczej pożegnanie dla znajomych. Są też bardzo nieformalne formy pożegnania. Można też pożegnać się za pomocą wyrazów Fondly/Love/Bye, ale to jest bardzo nieformalne. Tak można powiedzieć do swojego partnera albo bliskich, ewentualnie kolegów.

Reklamacja

Po co jeszcze możemy pisać lista? Na przykład w celu skargi albo informacji. Bardzo często konsumenci są niezadowoleni z artykułu i wymagają go wymienić albo zwrócić i dostać pieniądze.

Trzeba w takim liście przede wszystkim dobrze wyjaśnić o co chodzi. Klientów jest dużo, także trzeba sprecyzować szczegółowe informacje. Należy zaznaczyć datę, nazwę artykułu, dokładnie wytłumaczyć problem albo defekt związany z nim związany. Ważne jest udowodnienie. W takim razie można prosić o reklamację. Trzeba zaznaczyć cenę towaru oraz datę, kiedy zdarzył się problem. Nie zbędne byłoby powiedzieć, co Państwo zrobicie, gdy sprzedawca zrezygnuje zwrócić pieniądze albo wymienić towar na tak samy lub tak samą cenę. Powinniście Państwo również poprosić o reklamację za pewny okres czasu. Oczywiście trzeba też mieć potwierdzenie płatności. Ona będzie gwarancją sprzedaży artykułu. Ale możecie Państwo również skorzystać z innej opcji. Zaznaczcie, że nikt nie poinformował o zasadach zwrotu towaru, jeżeli tego się nie odbyło. Zazwyczaj o tym się zapomina. W takim razie macie rację całkowicie. Akurat w tym przypadku możecie wymagać zwrotu artykułu nawet za 6 miesięcy po zapłacie, jeżeli gwarancja jest jeszcze ważna.

 

Przykład:

I am absolutely unhappy with TV-set, which I bought on the 15th of Mai at your shop. After first attempt I couldn’t switch it on.

Czyli tutaj jest przedstawiony krótki opis problemu. Oczywiście warto go trochę rozszerzyć. Dalej musicie dołączyć zdjęcie i poprosić o reklamację oraz inną opcję rekompensaty.

 

Przykład:

I attached the picture and would like to recieve the new one/my money as soon as possible.

Moim zdaniem nie trzeba pisać konkretnego okresu czasu. Wystarczy powiedzieć, że chce się dostać pieniądze lub nowy towar co najszybciej i mieć to z głowy.

Jeżeli chodzi o list w celu otrzymania informacji, musicie tutaj najpierw sprecyzować, o co w ogóle chodzi. To jest pierwsze zdanie.

 

Przykład:

I am writing to you in order to find out some more details about the language camp. I adore taking part in it. The conditions of your language camp are the most appropriate for me.

Niezbędne jest też użycie wyrazów typu: firstly, secondly, moreover, afterwards, finally. One służą rozgraniczeniu punktów lista.

 

Jak napisać list po angielsku?

 

W listach oficjalnych nigdy w życiu nie wolno używać języka potocznego. Ona sprawia wrażenie niepoważnego człowieka w przypadku lista oficjalnego. Warto używać następujących zwrotów:

1) I would like to ask

2) I wonder

3) I would be grateful if you could

4) Could you tell me

W taki sposób pokazujemy szacunek i że relacje są tylko biznesowe. Na zakończenie warto też napisać

I am looking forward to hearing from you etc.

 

To jest standart i będzie pasowało do każdego lista oficjalnego w niezależności od celu napisania, nastę pnie dodać yours sineserely, yours faithfully etc.

Tak mniej więcej wyglądają te listy. Warto ćwiczyć, pisać je. To przyda się w przyszłości, szczególnie w pracy.

 

 

 

Oceń wiadomość