Jak napisać rozprawkę po polsku?

13.07.2017

Jak napisać rozprawkę po polsku?
Edukacja szkolna

Jak napisać rozprawkę po polsku?

Bardzo często u uczniów powstaje pytanie w liceum lub gimnazjum, jak trzeba pisać rozprawkę. Nauczyciele w szkołach uwielbiają taką pracę. Często też ją zadają, więc to może czasami sprawić trudności. W tym artykułu postaram się wyświetlić najbardziej istotne punkty rozprawki.

Najpierw chciałbym podać definicje. Co to jest takiego ta rozprawka? Rozprawką jest pewnego rodzaju wypowiedź, która jest w jakimś sensie też pracą naukową. Wymaga dogłębnego przemyślenia, określonego planu oraz logicznego myślenia. Logika tutaj jest akurat najbardziej kluczowa, Jeżeli jej nie będzie, to i praca nie będzie sensowna.

Z czego składa się w ogóle rozprawka? Do niej należą część wstępna, argumenty, plus udowodnienie tych argumentów, zakończenie i zdanie podsumujące. Jakie możliwości napisania są? Generalnie ich jest trzy.

Pierwsza część jest wstępną. Tam trzeba pokazać, że zrozumiałeś temat. To znaczy, że trzeba również powiedzieć o swojej opinii na ten temat. Dalej idzie wprowadzenie do tematu. Trzeba wyjaśnić też tezę oraz zadać pytanie, które będzie służyło dalszemu rozwojowi myśli. Podam Państwu przykład, żeby to nie wyglądało tylko tak teoretycznie. Weźmiemy temat „Czy warto podróżować”.

Podróży są dla mnie bardzo ważne, ponieważ sprawia mi to poczucie satysfakcji, pomaga mi się rozwijać, poznawać nowych ludzi oraz cudze kultury.

To jest ten wstęp, o którym mówiłem. Tutaj pokazujemy rozumienie tematu oraz własną opinię, plus do tego wyjaśniamy tezę, jak już wspomniałem. Później musimy postawić pytanie.

Ale czy wszyscy tak naprawdę lubią podróży?

W taki sposób rozwija się myśl i teraz możemy kontynuować.

Dalej wprowadzamy główną część, w której są potrzebne argumenty. Każdy argument należy rozpoczynać nowym akapitem w nowej linii. Są wyrażenia, które w tym przypadku odgrywają ważną rolę. Ich użycie jest absolutną koniecznością. To są wyrazy typu: zaczniemy od, po pierwsze, po drugie, po trzecie, z kolei, przechodzę do następnego punktu, następny argument polega na, moim ostatnim argumentem jest...

Generalnie muszą być co najmniej dwa argumenty za i dwa argumenty przeciw. Musimy patrzeć na temat z różnych stron. To nie jest tak, że jeżeli nasza opinia jest negatywna, to musimy wprowadzać tylko argumenty przeciw. Inaczej to będzie tylko taka zwykła wypowiedź bez określonych reguł. Ważne jest też przejście przed argumentami. Nie wolno zaczynać mówić bez żadnego zdania, które służy przejściem między częściami rozprawki. W następnej części pokażę, jak to stosować.

Po pierwsze, podróży wzbogacają nas, sprzyjają rozwoju osobistemu, bo ciągle poznajemy coś nowego, polepszamy własną wiedzę. Można się na przykład lepiej nauczyć języka obcego.

Po drugie, podróży mogą stworzyć takie warunki, w której musimy postępować bardzo rozsądnie. Chodzi na przykład o sytuację, kiedy zgubiliśmy paszport lub ktoś ukradł pieniądze. W takim razie powinniśmy się natychmiastowo zwrócić do odpowiednich instytucji.

Argument 1

Kolejnym argumentem jest negatywna cecha podróży. Chodzi o wydatki finansowe na hotel, drogę itp.

Argument 2

Z kolei niebezpieczeństwo grozi nam, szczególnie w krajach, które są poza Unią. Na przykład, Rosja wchodzi do top 10 najbardziej niebezpiecznych krajów na świecie.

Tak to musi mniej więcej wyglądać. Czyli ja tutaj napisałem cztery argumenty, w których już nie wolno pisać o swojej opinii. Ona była na początku. Teraz trzeba dowieść, że nasze poglądy są czymś motywowane. Można to udowodnić w różne sposoby. Przede wszystkim ważne są przykłady. Oczywiście tutaj jest przedstawiona krótsza wersja tego wszystkiego, bo normalnie piszemy o wiele więcej, ale to jest mały przykład, żebyście Państwo się mogli orientować.

To była pierwsza opcja napisania takiej pracy, ale jest jeszcze druga polegająca na stawieniu hipotezy, którą w trakcie napisania trzeba przerobić w tezę. Hipoteza jest stwierdzenie, co do którego nie jesteśmy tak pewni. To dzieli się na jeszcze dwa sposoby napisania. Można pobudować rozprawkę tak, że hipoteza jest prawdziwa, więc argumentujemy tylko za. Może być też odwrotnie. W takim przypadku argumentujemy tylko przeciw. Chociaż ja osobiście radzę pisać argumenty za i przeciw. Ponieważ żeby udowodnić własną opinię, trzeba popatrzeć na temat z różnych perspektyw. Tutaj też podam przykłady tego. Tu jest niezbędne krótkie wyjaśnienie. Dopiero potem piszemy argumenty.

Skoro jestem za podróży, chciałbym Państwa przekonać, że one odgrywają ważną rolę w naszym życiu.

Argument 1.

Po pierwsze, podróży kształcą i pomagają się zapoznać z nowymi ludźmi. Coś takiego można zdobyć będąc na wymianie szkolnej lub studenckiej.

Argument 2

Po drugie, można zdobyć wartościowe doświadczeniu, rozwiązując problemy podczas podróżowania. One mogą być związane z utrata paszportu lub pieniędzy.

Czyli tutaj musimy się trzymać własnej opinii, którą powiedzieliśmy na początku i na podstawie tego kontynuować wypowiedź.

Jeżeli jesteśmy przekonani, że hipotezy nie można wcielić w życie, to po prostu wyrażamy się tak, żeby to było klarownie. Tutaj też warto najpierw zrobić takie przejście od jednej części do innej.

Wracając do mojej opinii, że podróże się nie opłacają, będę argumentować przeciw.

Argument 1

Po pierwsze, to są duże wydatki, które nie wszyscy mogą pokryć. Przykładem tego są rodziny z krajów Afryki, które nie zawsze mają pieniądze na podstawowe rzeczy.

Argument 2

Po drugie, mogą się zdarzyć różne sytuacje, w których nie będziecie wiedzieli, jak się zachowywać. Mogą wam ukraść dokumenty lub pieniądze. To może się na przykład stać w miejscach publicznych.

W końcu ważne jest podsumowanie wszystkiego, czyli wnioski. Tu można użyć wyrażeń: wracając do tematu można powiedzieć, doszedłem, doszłam do wniosku, że...

Na sam koniec ważne jest zdanie końcowe.

Na sam koniec można stwierdzić, że...

Oceń wiadomość