Krótko o nauce języka arabskiego

19.02.2019

Krótko o nauce języka arabskiego
Nauka języków

Arabski należy do semickiej rodziny języków afroazjatyckich. Posługuje się nim ponad 200 milionów ludzi. Arabski jest językiem państwowym w 26 krajach Azji i Afryki, również językiem urzędowym Ligi Państw Arabskich, Unii Afrykańskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Jego charakterystyczną cechą jest różnica między klasyczną formą języka a jego regionalnymi dialektami. Klasyczny język arabski używany jest w prawie wszystkich arabskich krajach, w prasie, radiu, literaturze i nabożeństwach. Dialekty arabskie natomiast są różne dla każdego kraju. Jest ich pięć: iracki, syryjski, egipski, marokański i dialekt rejonu Zatoki Perskiej. Wiedza o poszczególnych dialektach jest przydatna dla tych, którzy chcą mieszkać w którymś z tamtych krajów.

Arabskie pismo

Pismo arabskie pochodzi od nabatejskiej odmiany pisma aramejskiego. Pismo arabskie było używane od IV wieku naszej ery, ale najwcześniejszy dokument - napis w języku arabskim, syryjskim i greckim - pochodzi z 512 roku naszej ery. W języku aramejskim jest mniej spółgłosek niż w języku arabskim, więc w VII wieku w celu uniknięcia niejednoznacznej interpretacji pojawiły się nowe litery arabskie, drogą dodawania kropek do istniejących liter. Później wprowadzono znaki diakrytyczne dla oznaczenia krótkich samogłosek, ale zwykle używa się ich tylko do poprawnego czytania Koranu nagłos.

arabskie pismo

Istnieją dwa rodzaje pisanego języka arabskiego:

  1. Klasyczny język arabski, który jest językiem Koranu i literatury klasycznej. Różni się od nowoczesnego standardowego języka arabskiego stylem i słownictwem, które do pewnego stopnia są u niego archaiczne. Uważa się, że wszyscy muzułmanie powinni czytać Koran w oryginale, ale wielu z nich wybiera przetłumaczoną wersję gwoli zrozumienia tekstu.
  2. Nowoczesny standardowy arabski jest uniwersalnym językiem arabskojęzycznego świata, który jest rozumiany przez wszystkich użytkowników języka arabskiego. Jest to język używany głównie do stworzenia pisemnych informacji, prowadzenia oficjalnych wykładów, programów telewizyjnych itp.
  3. Ponadto w każdym arabskojęzycznym kraju lub regionie istnieje swoja własna odmiana języka mówionego. Takie potoczne rodzaje języka arabskiego częściowo pojawiają się na piśmie w poezji, kreskówkach i komiksach, sztuce i korespondencji prywatnej.

Do pisania po arabsku używano również alfabetu hebrajskiego, syryjskiego i łacińskiego.

Właściwości pisania po arabsku

  1. Kierunek liter: słowa są pisane poziomo od prawej do lewej strony, cyfry są pisane od lewej do prawej.
  2. Liczba liter: 28; niektóre dodatkowe litery są używane w języku arabskim podczas pisania nazw miejsc lub obcych słów zawierających dźwięki, które nie są dostępne w standardowym języku arabskim (np. „g” i „p”).
  3. Większość liter zmienia swój kształt w zależności od pozycji w słowie (na początku, w środku, na końcu słowa) lub jeśli piszą się osobno.
  4. Znaki diakrytyczne dla samogłosek, które są używane do oznaczania krótkich samogłosek oraz inne znaki specjalne są używane tylko w Koranie. Mniej konsekwentnie można je znaleźć również w tekstach religijnych, w poezji klasycznej, w książkach dla dzieci i osób uczących się języka arabskiego i czasem w skomplikowanych tekstach, by uniknąć niejednoznacznej interpretacji. Okazjonalnie znaki diakrytyczne są używane do celów dekoracyjnych w tytułach książek, znakach firmowych, papierach zakładowych itp.

Czy należałoby uczyć się języka arabskiego

Kultura świata arabskiego jest niezwykle zróżnicowana i nadzwyczajna, przyciągająca swoją metaforycznością i subtelnym filozoficznym punktem widzenia. Jednak oprócz zainteresowania kulturą, pisaniem i kaligrafią, warto oczywiście zadać uzasadnione pytanie o potrzebności nauki arabskiego jako takiego.

języka arabskiego

Nauka języka arabskiego jest niezbędna, jeżeli jest chęć rozmawiać po arabsku. W krajach, w których ten język jest narzędziem komunikacji, warto również uczyć się go, aby rozumieć inny system myślenia, aby odczytywać znaki, które wcześniej wydawały się być niezrozumiałymi.

Dla wielu ludzi nauka tego języka będzie interesowna pod kątem turystyki i podróży, podczas gdy inni będą zainteresowani inwestycjami biznesowymi, aktywnie rozwijającymi się w krajach arabskich.  Każda osoba ma swoją własną motywację, ale odpowiedź jest oczywista, że we współczesnym świecie znajomość tego języka będzie z pewnością cieszyć się zapotrzebowaniem.

Świat arabski jest ogromną planetą, drzwiami do której w mnóstwie przypadków jest dokładnie znajomość języka i kultury.

Oceń wiadomość