Rozliczanie podatków

12.09.2017

Rozliczanie podatków
Dla korepetytorów

Treść. 

Wstęp

Czy korepetytor musi płacić podatki?

Jaki jest podatek za korepetycje?

Kiedy można skorzystać z karty podatkowej?

Działalność gospodarcza a korepetycje.

 

Wstęp

Podatki są nieodłączną częścią pracy ludzkiej. Przecież chodzi o naszą rentę w przyszłości. W przypadku omijania płacenia podatków pożałujemy o tym, kiedy pójdziemy na emeryturę. Chociaż muszę przyznać, że dość liczna grupa w społeczeństwie przez całe życie pracuje na czarno.

 

Korepetycje są dodatkowym źródłem dochodu dla większości nauczycieli. Czasem bywa ciężko zdecydować, czy to jest jeszcze dodatkowa praca, czy już raczej normalna. Tutaj trzeba policzyć własne dochody. W Niemczech jest na przykład tak zwany „Minijob”. Jeżeli nie przekręcasz granicy w 450 Euro miesięcznie, nie jesteś zobligowany do płacenia żadnych podatków.

Rozliczanie podatków

Czy korepetytor musi płacić podatki?

Niestety zawód nauczycieli w Polsce nie jest traktowany jako bardzo wartościowy. Pensja nauczyciela jest 1513 do 3109 zł brutto miesięcznie w zależności od kwalifikacji. Dlatego 50-75 procent nauczycieli udziela korepetycje. Oczywiście, takie niskie zarobki zmuszają do poszukiwania dodatkowych środków finansowych. Teraz powstaje pytanie, czy trzeba płacić podatki korepetytorom? Odpowiedź jest oczywista. Tak, jesteśmy zobowiązani do zapłaty. Ale skoro zarobki nie są takie atrakcyjne, nauczyciele ukrywają własne dochody. Według badań Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2010 prawie każdy korepetytor ukrył 60 zł swojego dochodu dziennie. To jest przestępstwo, bo muszą płacić. Niestety nie zawsze to się sprawdza. Tutaj bardziej trzeba mówić o sumieniu człowieka i o jego rozsądności. Bo z czego póżniej mu będą płacić rentę. Mało kto myśli o tym, żeby za korepetycje wziąć rachunek. A zarobek z dodatkowych zajęć może sięgać kilku tysięcy złotych miesięcznie. Nie da się jednak przeprowadzić kontroli w mieszkaniach prywatnych, bo skarbówka nie ma na to prawa. Nauczyciele z tego korzystają i nie płacą, bo wiedzą dokładnie, że mogą zaprosić do swojego mieszkania, kogo chcą. Nikt im nic nie powie. Chyba tylko sąsiedzi mogą zawiadomić skarbówkę. Wszyscy są zobowiązani do rozliczania się z dochodu. Dotyczy to także nauczycieli udzielających prywatnych korepetycji - tłumaczy Wiesława Dróżdż, rzeczniczka prasowa ministra finansów.Rynek korepetycji rośnie. Wystarczy przejrzeć serwisy oferujące korepetycje, by zorientować się, że z roku na rok przybywa i osób proponujących swoje usługi, i uczniów. Na największym z portali kojarzących uczniów i korepetytorów jest ponad 40 tys. nauczających oraz prawie 52 tys. ogłoszeń. Cena za godzinę nauki jest zróżnicowana i waha się od kilkunastu złotych do 150 zł. Średnia to ok. 30 zł za lekcję.Jak wyliczają różne instytucje, rynek korepetycji w Polsce może być wart nawet 7 mld zł. Najbardziej popularna i najdroższa jest matematyka. Cena za 60 minut to nawet 130 zł. Popularne są także języki obce, choć cena za godzinę jest mniejsza niż dla przedmiotów ścisłych, bo jest spora konkurencja na rynku. Średnio 30 zł. Nie brakuje jednak ogłoszeń typu: nauka języka migowego (25 zł), hindi (35 zł), hebrajskiego (41 zł), astronomii (47 zł) anatomii (35 zł) czy medycyny (35 zł). Najmniej popularne są korepetycje z przedmiotów humanistycznych, bibliotekarstwa, filozofii czy logiki. Statystycznie najdroższe usługi pojawiają się w stolicy i województwie mazowieckim. Najtaniej jest na wschodzie Polski np. w województwie lubelskim.

 

Jaki jest podatek za korepetycje?

Jak można płacić? Są cztery możliwości. Możemy płacić 18 lub 32 procent podatku za udzielanie korepetycji, jeśli chodzi o działalność gospodarczą. Jest również tak zwany podatek liniowy. On polega proporcjonalnej wysokości należnego podatku do wielkości podstawy opodatkowania. Co ważniejsze, chodzi o odniesienie podatku dla osób fizycznych do podatku dla osób prawnych. W szerszym znaczeniu podatek liniowy oznacza uproszczenie systemu podatku dochodowego, w tym zniesienie kwoty wolnej od podatku oraz ulg podatkowych. Wówczas całość wymiaru podatku zależy wyłącznie od jednej stawki opodatkowania oraz wielkości podstawy opodatkowania (np. dochodu). Jest to najbardziej klasyczne ujęcie podatku liniowego. W tym ujęciu funkcja wartości należnego podatku od wartości dochodu jest funkcją liniową dla dochodu większego od 0. Istnieje tak zwany ryczałt ewidencjonowany, który głównie polega na wielkości przychodu i jest uproszczoną formą rozliczenia podatków. Kto może z tego skorzystać. Przede wszystkim to jak najbardziej odpowiada przedsiębiorcom prowadzącym działalność indywidualną oraz spółce osobowej. Aby móc rozliczać podatki za pomocą tej formy opodatkowanie, przedsiębiorca musi zgłosić pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. Ten wniosek potwierdzeniem wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a podatek, który płaci często nie jest wysoki i dodatkowo - nie zależy od wysokości dochodów. Karta podatkowa jest opłacalna dla firm, które zatrudniają niewielu pracowników. Miesięczny podatek jest ustalany przez naczelnika urzędu skarbowego, który kieruje się rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, liczbą zatrudnionych pracowników, a także liczbą mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona. Fakt, iż kwota podatku nie jest zależna od dochodu może być korzystny dla przedsiębiorców osiągających wysokie zarobki. Niestety, w przypadku kłopotów finansowych, gdy w firmie pojawi się strata, podatek i tak będzie musiał być zapłacony. Uprawnieni do tego są podatnicy, którzy prowadzą działalność:

 

 • usługową lub wytwórczo-usługową,
 • usługową z zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi a także kwiatami, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, za wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 • gastronomiczną, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 • w zakresie usług rozrywkowych.

 

Kiedy można skorzystać z karty podatkowej?

Kiedy można skorzystać z karty podatkowej?

Rozliczanie podatków

Działalność podatnika może być opodatkowana w formie karty podatkowej w sytuacji, gdy:

 • podczas prowadzenia działalności gospodarczej nie korzysta z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów, chyba, że są to usługi specjalistyczne (czynności oraz prace, które wchodzą w inny niż zgłoszony zakres działalności i są niezbędne do wykonania wyrobu i świadczenia usług w sposób całkowity, w tym także czynności i prace towarzyszące)
 • nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, innej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • gdy podatnik prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych lub wiatrowych, o mocy oddawanej do 5 000 kilowatów, a także wytwarzanie biogazu,
 • gdy przychody są osiągane z tytułu umowy najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o charakterze podobnym,
 • gdy nie są wytwarzane wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym,
 • gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na terytorium kraju.

 

Działalność gospodarcza a korepetycje.

Korepetycje można również traktować jako działalność gospodarczą. W takim razie możemy wybrać preferowaną formę opodatkowania. Zgodnie z art. 13 pkt 2 korepetycje można określić jako działalność wykonywaną osobiście. To różni się od takiej samej działalności, gdy zatrudniamy innych pracowników. W przypadku korepetycji to pasuje do jednego z punktów art. 13 ustawy o podatkach. Zgodnie z regułą przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej uznają się za działalność wykonywaną osobiście, jak już wspomniałem.

 

Ktoś myśli, że w takim razie nie jest zobowiązany płacić te podatki, ale prawda jest inna. Wszystkie osoby udzielające korepetycje za pewną kwotę są zobligowani złożyć roczne zeznanie podatkowe. Istnieje tak zwany formularz PIT-36.Zaliczka na podatek wynosi 18% od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu. Koszty przy działalności wykonywanej osobiście wynoszą 20%, natomiast zaliczkę należy wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uzyskany przychód. Ile w praktyce wynosi zaliczka na podatek? Jeśli przykładowo korepetytor udzielił w kwietniu 4 lekcji i za każdą wziął 50 zł, jego przychód wyniósł 200 zł, a koszty uzyskania przychodu 40 zł (200 x 20%). Dochód wynosił zatem 160 zł i od tej kwoty należy zapłacić podatek w wysokości 18%. Kwota ta wynosi 29 zł i korepetytor musi ją wpłacić na konto urzędu skarbowego do 20 maja.

 

Jeśli chodzi o ceny na korepetycje, ona wynosi od 25 do 100 zł. Wszystko oczywiście zależy od miejscowości, wykształcenia nauczyciela. Chociaż, jak już wspomniałem wcześniej, najtaniej jest w Lublinie i województwie lubelskim. Tam niektórzy studenci nawet biorą 15 zł za godzinę, bo płacą tam też mniej. Ale jeśli chodzi o poziom ogólnopolski, to ceny wyglądają tak. Niektórzy prowadzą 45-minutowe lekcje. Inni preferują 60-minutowe albo 90-minutowe. Ktoś nawet potrzebuje 2 godziny, aby lepiej ogarnąć treści. To wszystko zależy od indywidualnych potrzeb człowieka i wytrwałości nauczyciela. Oczywiście w porównaniu do Europy to nie jest dużo. Ale biorąc pod uwagę niższe polskie ceny, można mieć dobre przychody. Nie warto jednak zapominać, że rozwój kraju zależy przede wszystkim od sumienia jego obywateli. Także rozliczanie podatków jest nieodłączną częścią naszego życia. Przecież robimy to też dla samych siebie, bo też będziemy korzystać z transportu publicznego itp. Warto inwestować w rozwój kraju i dbać o własną przyszłą rentę. 

Oceń wiadomość