Education USA: Amerykańskie testy standardowe

01.03.2017

Education USA: Amerykańskie testy standardowe
Edukacja szkolna

Treść.

1. EGZAMINY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA

2. GRE (Graduate Record Examination)

3. GMAT (Graduate Management Admission Test)

4. LSAT (Law School Admission Test)

5. MCAT (Medical College Admission Test)

6. TESTY JĘZYKOWE

 

EGZAMINY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA

Aplikując na studia magisterskie lub doktoranckie w USA prawdopodobnie będziesz musiał podejść do jednego z poniższych egzaminów. Wiele zależy od uczelni, poziomu i programu studiów - dlatego zawsze sprawdzaj na stronie wybranego programu, jakie testy są brane pod uwagę przy rekrutacji.

Przystąp do egzaminów przynajmniej rok przed planowanym rozpoczęciem studiów - dzięki temu będziesz mieć wystarczająco dużo czasu, aby poprawić swój wynik.

American Corners i Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta mają książki i materiały do nauki, z których można bezpłatnie skorzystać na miejscu lub wypożyczyć do domu.

Education USA: Amerykańskie testy standardowe

GRE (Graduate Record Examination)

 • Test wymagany przez większość amerykańskich uczelni o profilach ścisłych.
 • Sprawdza zdolność logicznego myślenia kandydatów.
 • Składa się z trzech części: verbal reasoning, quantitative reasoning oraz analytical writing.
 • Poziom trudności pytań rośnie wraz z udzieleniem każdej poprawnej odpowiedzi i spada z każdą błędną.
 • Koszt egzaminu wynosi 160 USD.
 • Więcej informacji na stronie ets.org/greEducation USA: Amerykańskie testy standardowe

GMAT (Graduate Management Admission Test)

 • Egzamin wymagany przez szkoły biznesu i studia ekonomiczne.
 • Składa się z trzech części: analytical writing assessment, quantitative section oraz verbal section.
 • Poziom trudności rośnie z każdą poprawnie udzieloną odpowiedzią a spada w przypadku odpowiedzi błędnych.
 • Koszt egzaminu wynosi 250 USD.
 • Więcej informacji na stronie mba.com/globalEducation USA: Amerykańskie testy standardowe

LSAT (Law School Admission Test)

 • Egzamin wymagany przy rekrutacji na studia prawnicze.
 • Składa się z sześciu części: logical reasoning (dwie), reading comprehension, analytical reasoning, unscored experimental section (nie podlegającej ocenie części eksperymentalnej) oraz writing sample.
 • Został stworzony by ocenić umiejętności logicznego myślenia, wyciągania wniosków oraz argumentowania.
 • Można do niego podejść cztery razy w roku, w: czerwcu, na przełomie września i października, w grudniu oraz w lutym.
 • Koszt egzaminu wynosi 165 USD.
 • Więcej informacji na stronie: lsac.org/jd/lsat/about-the-lsat

Education USA: Amerykańskie testy standardowe

MCAT (Medical College Admission Test)

 • MCAT to test komputerowy dla kandydatów na studia medyczne.
 • Sprawdza umiejętność rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, pisemnej analizy, a także znajomość pojęć i zasad naukowych.
 • Test składa się z czterech części: physical sciences, verbal reasoning, biological sciences, writing sample. Pierwsze trzy części mają formę testu wielokrotnego wyboru, a w części pisemnej należy napisać dwa krótkie eseje.
 • Koszt egzaminu wynosi 230 USD (na terenie Kanady, USA) lub 295 USD (dla osób podchodzących do egzaminu poza granicami Kanady i USA).
 • Więcej informacji na stronie: https://www.aamc.org/students/applying/mcat/

Education USA: Amerykańskie testy standardowe

TESTY JĘZYKOWE

Kandydat na studia II stopnia musi wykazać się również bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. TOEFL i IELTS to dwa testy, których wyniki są najczęściej uznawane na amerykańskich uczelniach. Przeczytasz o nich więcej w zakładce testy językowe

 

Oceń wiadomość