Erasmus + - wszystko, co musisz o nim wiedzieć

16.07.2021

Erasmus + - wszystko, co musisz o nim wiedzieć
Aktualności maturalne
Świat nauki
 1. Czym jest Erasmus+?
 2. Które uniwersytety uczestniczą w programie Erasmus+?
 3. Jak zostać uczestnikiem Erasmus+?
 4. Pakiet dokumentów dla uczestników w programie Erasmus+
 5. O Erasmusie słyszał chyba każdy student. Z roku na rok ten program cieszy się coraz większą popularnością. Nie ma co się dziwić. Jest to sposób na rozwój młodych osób. Jest to również swego rodzaju szansa na szkolenie się za granicą i doskonalenie swoich umiejętności językowych. Erasmus to również wielka przygoda! Niestety nie każdy może wybrać się na taką wymianę. Jest ona przeznaczona tylko dla niektórych uczniów. Sprawdź, czy masz szansę wziąć udział w programie Erasmus+.

  Czym jest Erasmus+?

  Erasmus+ to Unijny program z zakresu edukacji i szkoleń młodzieży, a także sportu. Program działa już od 1998 roku! Ideą tego działania jest wspieranie studentów, uczniów, nauczycieli oraz wolontariuszy w międzynarodowych projektach. Program kładzie sobie również za cel podnoszenie poziomu kształcenia oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji. W poprzednim programowaniu program nazywał się Erasmus. Od roku 2014 nazwa została zmieniona na ERASMUS+. Program ma kilka perspektyw m.in.:

  • Wyjazdy studentów na studia — w takim wypadku uczelnia umożliwia swoim studentom wyjazd na studia do innego kraju. Czas wyjazdu trwa od 2 miesięcy do całego roku akademickiego.
  • Wyjazdy studentów na praktyki — niektóre uczelnie umożliwiają wjazd zagraniczne na praktyki. Taki wyjazd trwa od 2 do 12 miesięcy.
  • Wymiana nauczycieli — niektóre uczelnie organizują także  wymiany nauczycieli. Nasi (polscy) wykładowcy wyjeżdżają do innych uczelni na terenie Unii Europejskiej, a w zamian za to przyjmowani są wykładowcy z innych krajów do Polskich uczelni.
  • Erasmus to nie tylko uczniowie i nauczyciele. To także pracownicy biurowi i pozostali administracyjni pracownicy uczelni. Oni również mogą wziąć udział w wymianie w celu doskonalenia swoich kwalifikacji.

  Erasmus+ kładzie duży nacisk na podwyższenie systemu edukacji oraz zapewnienie wszystkim uczniom dostępu do jak najwyższego poziomu szkolnictwa. Uczestnikom Erasmusa umożliwia się naukę w różnych systemach edukacji na terenie krajów Unii Europejskiej. Program wspomaga również znalezienie pracy w niemal całej Europie. Nie wiele osób wie, ale w latach 2014-2020 ponad 3 800 szkół, przedszkoli i placówek dydaktycznych wzięło udział w tym programie. Na dofinansowanie wszystkich projektów wydano ponad 1,6 mld euro. Wśród nauczycieli, którzy decydowali się na uczestnictwo Erasmus+ ponad 95% podniosło swoje kompetencje zawodowe.

  Które uniwersytety uczestniczą w programie Erasmus+?

  Dzisiaj niemal każda uczelnia umożliwia udział w programie Erasmus+. Każda uczelnia współpracuje również z innymi instytucjami na własną rękę. W związku z tym trudno jest jednoznacznie przedstawić, które uniwersytety uczestniczą w programie Erasmus+. Wszystko zależy od uczelni, na której studiujesz. Dla przykładu — UW, czyli Uniwersytety Warszawski w roku akademickim 2018/2019 współpracował aż z 456 różnymi placówkami. Studenci mogli wybrać się na wymianę w wielu krajach np. do Włoch, Wielkiej Brytanii, Turcji, Norwegii, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Grecji, Irlandii czy do wielu innych krajów. Na wymianę w ramach programu Erasmus+ mogą wybrać się zarówno studenci studiów licencjackich, magisterskich, jak i doktoranckich. Ponadto osoby, które starają się o wyjazd po ukończeniu studiów magisterskich, dodatkowo mogą uzyskać tzw. kredyt programu Erasmus+.

  Jak zostać uczestnikiem Erasmus+?

  Każda uczelnia ma inne wymagania. Niektóre jednak są wspólne dla wszystkich tj.:

  • Osoba, która chce wziąć udział w programie Erasmus+ nie może przebywać na urlopie dziekańskim.
  • Musi mieć zaliczony semestr.
  • Nie może wcześniej uczestniczyć w programie Erasmus+.

  W zależności od uczelni każda z nich może mieć swoje wymagania. Często dotyczą one odpowiednie średniej ocen. Jeżeli chcesz skorzystać z programu Erasmus+, ale wiesz, że Twoja średnia może być za niska, zachęcamy do skorzystania z platformy BUKI. Znajdziesz tam wielu doświadczonych korepetytorów, którzy pomogą Ci uzyskać lepsze oceny. Na skorzystanie z programu Erasmus+ mają szansę najlepsi i uzdolnieni uczniowie. Ponadto studenci, którzy chcą skorzystać z tego programu muszę posiadać konto w specjalnej instytucji szkolnictwa wyższego. Na Erasmus+ mogą wyjechać studenci minimum 2 roku studiów. Ponadto wybrany kierunek za granicą powinien odpowiadać kierunkowi studiowanemu w Polsce. Wszyscy studenci, którzy decydują się na wymianę studencka Erasmus+ podpisują międzyinstytucjonalną umowę. Przed rozpoczęciem wymiany student oraz obie uczelnie podpisują między sobą umowę. Dotyczy ona sposobu zaliczenia i realizacji programu zajęć za granicą. Sam wyjazd za granicę to nie wszystko. Studenci mogą jeszcze uzyskać wsparcie finansowe, które powinno być przeznaczone na podróż i utrzymanie podczas trwania programu. Wysokość dofinansowania zależy od kosztów utrzymania, w Twoim macierzystym kraju oraz czasu, na jaki wyjeżdżasz.

  Pakiet dokumentów dla uczestników w programie Erasmus+

  Osoby, które chcą wziąć udział w programie Erasmus+, oraz się do niego kwalifikują muszą zapoznać się z szeregiem dokumentów oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wszystkie niezbędne dokumenty z pewnością znajdziesz na stronie swojej uczelni. Wśród dokumentów na pewno będziesz musiał dostarczyć:

  • Po pierwsze musisz posiadać kartę Studenta Erasmusa.
  • Musisz być zarejestrowany w instytucji szkolnictwa wyższego oraz posiadać status studenta.
  • Musisz podpisać porozumienie międzyinstytucjonalne.
  • Musisz podpisać umowę z uczelniami o programie studiów lub praktyk.
  • Musisz również podpisać umowę finansową dla swojego projektu.
  • Ponadto uczelnia musi posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa Wyższego.

  Pamiętaj, że po powrocie do Polski musisz swojej macierzystej uczelni dostarczyć wykaz zaliczeń, w celu udokumentowania, że wszystkie przedmioty i program na uczelni został zrealizowany zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Ponadto Twoja uczelnia w Polsce musi uznać wszystkie punkt ECTS zdobyte podczas uczestnictwa programu Erasmus+. Punkty muszą być uznane bez żadnych dodatkowych wymagań, dlatego nie musisz się martwić, że roczny wyjazd opóźni Twoje ukończenie studiów.

Autor:

Oceń wiadomość