Jak pisać daty i pory roku w języku angielskim? Jaka jest różnica między brytyjskim a amerykańskim angielskim, jeżeli chcemy napisać daty i pory roku?

17.04.2020

Jak pisać daty i pory roku w języku angielskim? Jaka jest różnica między brytyjskim a amerykańskim angielskim, jeżeli chcemy napisać daty i pory roku?
Nauka języków

Trafiając do anglojęzycznego środowiska, chcemy się nauczyć wyrażać swoje myśli w sposób maksymalnie jasny i zrozumiały. Niestety, jednak istnieje wiele pułapek, które mogą nam się przydarzyć w komunikacji z anglojęzycznymi ludźmi. Na przykład, jeżeli nauczymy się brytyjskiego angielskiego, możemy nie zrozumieć, albo mogą nas nie zrozumieć w środowisku Amerykanów. Także nie zrozumieją nas, jeśli będziemy posługiwać się amerykańskim slangiem w Londynie.

Co robić? Najlepszym sposobem będzie rzetelnie podejść do nauki standardowych podstaw języka angielskiego, ale jednocześnie zagłębiać się w specyfikę wymowy niektórych słów i zwrotów w amerykańskim i brytyjskim angielskim. W naszym artykule przyjrzymy si,ę, jak prawidłowo używać dat w języku angielskim w środowisku brytyjskim i amerykańskim, a także podamy nazwy pór roku i miesięcy, opiszemy skróty używane w brytyjskim i amerykańskim angielskim.

 Jak pisać daty i pory roku w języku angielskim? Jaka jest różnica między brytyjskim a amerykańskim angielskim, jeżeli chcemy napisać daty i pory roku?

Liczebniki główne i porządkowe

Aby mieć pojęcie o poprawnej pisowni daty w języku angielskim, musimy wiedzieć, co to jest liczebniki główne i porządkowe. O nich właśnie i porozmawiamy. Liczebniki główne (nazywane są w angielskim „cardinal numbers”) to są liczebniki, które odpowiadają na pytanie  „ile?”, oraz są używane do określania liczby przedmiotów. Liczby te obejmują wszystkie liczby, z których człowiek korzysta podczas liczenia:

 •   1 - one
 •   2 - two
 •   3 - three
 •   4 - four
 •   5 - five ....
 •   11 - eleven
 •   12 - twelve
 •   13 - thirteen
 •   14 - fourteen
 •   15 - fifteen
 •   16 - sixteen
 •   17 - seventeen ...
 •   20 - twenty
 •   21 - twenty-one
 •   22 - twenty-two
 •   23 - twenty-three
 •   24 - twenty-four
 •   25 - twenty-five. 

Liczebniki porządkowe (w języku angielskim nazywane są „ordinal numerals”) to są liczebniki używane dla przypisywania numeru porządkowego obiektowi. Odpowiadają na pytanie „Który z kolei?”. Należą do nich: 

 •   1 - first
 •   2 - second
 •   3 - third
 •   4 - fourth
 •   5 - fifth
 •   6 - sixth
 •   7 - seventh
 •   8 - eighth
 •   9 - ninth
 •   10 - tenth

Podczas pisania daty w języku angielskim używane są zarówno liczebniki główne, jak i porządkowe. Porozmawiamy o tym poniżej.  

 

Daty w języku angielskim: szczegóły napisania dat w brytyjskim i amerykańskim angielskim

 

Aby wygodniej było rozróżnić brytyjską i amerykańską wersję pisania dat, oferujemy Wam tabelę:

Brytyjski angielski

Amerykański angielski

1

W formacie brytyjskiego angielskiego napisanie daty odbywa się według następującego algorytmu: 1) dzień; 2) miesiąc; 3) rok. Aby zapisać dzień słowem, wybiera się liczebnik porządkowy i używa się przedimka „the”. Również między dniem a miesiącem może znajdować się przyimek „of”.

Format amerykańskiego angielskiego  polega na napisaniu daty według następującego algorytmu: 1) miesiąc; 2) dzień, który jest zapisywany tylko przez liczebnik główny, bez końcówki „th”. Data od roku w tym przypadku jest oddzielona przecinkami. 

Na przykład:

Marzec 28, 2015.

 

2

Często pierwszy dzień miesiąca jest zapisywany w formie słów. Rok nie jest oddzielony przecinkiem.

Na przykład:

the first of November - pierwszy listopada; the 8th of July 2014 - ósmy lipca 2014. 

 

Jednakże, jeżeli używa się w amerykańskim angielskim zapisu daty według algorytmu: 1) dzień; 2) miesiąc, to dzień jest, w takim przypadku, zapisywany za pomocą liczebnika porządkowego. Używa się końcówki „th” i przedimka „the”. Ta opcja jest podobna do brytyjskiej. 

Na przykład:

the 6th May 2018 - szósty maja 2018.

 

3

W brytyjskim angielskim często również dzień jest pisany po miesiącu. Może być zapisany zarówno liczebnikiem porządkowym beż przedimka „the”, jak i liczebnikiem głównym. Kiedy dzień jest zapisywany po miesiącu, rok jest zwykle oddzielany przecinkami. Przecinkami oddziela się również nazwa dnia tygodnia, który stoi przed datą.  

Na przykład:

December 3, 2018 - trzeci grudnia 2018; Friday, April 23, 2017 - piątek, 23 kwietnia, 2017 rok. 

 

 

 

Nazwa miesięcy i pór roku w języku angielskim: skrócenie nazw w formacie brytyjskiego i amerykańskiego angielskiego. Jakie słowa są używane w języku  potocznym częściej od innych?

Cztery pory roku, z których każda ma 3 miesiące - Anglicy i Amerykanie mają to samo co i my. Poniższa tabela przedstawia nazwy: 

Pora roku (po polsku i angielsku)

Nazwa miesiąca, która odnosi się do pory roku (po polsku i angielsku oraz transkrypcja)

Zima - Winter

Grudzień – December ( di'sembə )

Styczeń – January ( 'ʤænju(ə)ri )

Luty – February ( 'febru(ə)ri )

Wiosna - Spring

Marzec – March ( ma:ʧ )

Kwiecień – April ( 'eipr(ə)l )

Maj – May ( mei )

Lato - Summer

Czerwiec – June  ( ʤu:n )

Lipiec – July  ( ʤu'lai )

Sierpień – August ( 'o:gəst )

Jesień – Autumn (wersja brytyjska)

Fall (wersja amerykańska)

Wrzesień – September  ( sep'tembə )

Październik – October ( оk'təubə )

Listopad – November  ( nəu'vembə )

 

Jak widać, nazwy miesięcy są trochę podobne do polskiej wersji nazw, ale nie tak bardzo jak do rosyjskich nazw miesięcy, dlatego więc osoby, które znają język rosyjski, w ogóle nie będą miały trudności z zapamiętywaniem tych nazw. Z nazwą pór roku jest nieco trudniej, nie możemy ich połączyć analogicznie, ale łatwo jest je zapamiętać, ponieważ jest ich 4. Nawiasem mówiąc, warto też zapamiętać, jak podano w tabeli, że jesień w brytyjskim angielskim nazywa się „Autumn”, a w amerykańskim – „Fall”.

 

A ponieważ chodzi tu o mówionym języku angielskim, należy zrozumieć, że nazwy miesięcy zostaną skrócone, zarówno w brytyjskim angielskim, jak i w amerykańskim. Native speakerzy bardzo lubią mówić szybko, „połykając” końcówki. I każdy z nich, w zależności od regionu zamieszkania, zrobi to w sposób własny. Oferujemy schemat, który pomoże Ci zapamiętać skrócone wersje nazwy miesięcy w brytyjskim i amerykańskim języku angielskim. 

Brtytyjski angielski i skróty

Amerykański angielski i skróty

December → De

January → Ja

February → Fe

March → Ma

April → Ap

May → May

June → June

July → July

August → Au

September → Sept

October → Oc

November → No 

December → Dec

January → Jan

February → Feb

March → Mar

April → Apr

May → May

June → Jun

July → Jul

August → Aug

September → Sep

October → Oct

November → Nov 

 

Skróty te są używane zarówno w mowie ustnej, jak i pisemnej. Jak widać, brytyjski angielski charakteryzuje się skróceniem do dwóch liter, lecz amerykański - do trzech. W Europie i Ameryce najczęściej stosuje się skróty do 3 liter, zwłaszcza przy napisaniu dat. Są one bardziej zrozumiałe i logicznie zakończone niż dwuliterowe zakończenia. Jak widać, istnieją różnice między pisaniem dat a skróceniem nazw miesięcy. W przypadku gdy nagle znajdziemy się w środowisku anglojęzycznym, nie zaszkodzi jednak dowiedzieć się jak pisać i wymawiać daty w języku angielskim. Pomoże to nam łatwo się poruszać w trakcie rozmowy i utrzymywać dialog na odpowiednim poziomie ze swoim rozmówcą!   
Oceń wiadomość