Język francuski w Polsce

10.08.2017

Język francuski w Polsce
Nauka języków

Treść.

Dlaczego warto się uczyć języka francuskiego? 

Język francuski w Polsce

 

Język francuski ostatnio cieszy się coraz większą popularnością. O tym świadczy liczba osób, które się obecnie uczą tego języka. Przyczyn jest normalnie kilka.

 

Dlaczego warto się uczyć języka francuskiego?

Pierwszą przyczyną jest piękność francuskiego. Ona naprawdę zachwyca wiele ludzi. Dlatego oni pragną w konsekwencji wyjechać do Francji. W dodatku poziom życia jest tam dość wysoki, wyżej od Polski. Ponadto kto nie marzy nawet choć raz w życiu zwiedzić Paryż?

Po drugie, warto zaznaczyć, że język jeszcze nie jest taki popularny w porównaniu z angielskim na przykład. Ale on jest drugi na liście najważniejszych oraz najczęściej używanych języków. To jest też dobrą okazją opanować go i wyjechać. Chociaż na świecie ponad 200 milionów ludzi na 5 kontynentach mówi w tym języku.

 

Język francuski w Polsce

 

Francuski jest bardzo miłe widziany jako drugi język w zawodzie tłumacza. Można znaleźć pracę w firmie zagranicznej lub jakimś kraju francuskojęzycznym tj. Kanada, Francja, Luxemburg, Belgia oraz państwa Afryki.

Język francuski jest językiem kultury i sztuki światowej. Znając go macie Państwo dostęp do najbardziej znanych dzieł literatury bez tłumaczenia.

Jest również możliwość studiów we Francji. Dyplom będzie uznany na całym świecie. Specjalnym atutem jest możliwość stypendium oraz prośbę o dofinansowanie ze strony rządu francuskiego.

 

Język francuski w Polsce

 

Francuski jest również językiem kontaktów międzynarodowych. On należy do języków oficjalnych w UE, NATO, UNESCO, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu, Międzynarodowym Komiterze Olimpijskim.

 

Język francuski w Polsce

Jeżeli chodzi o statystykę osób uczących się języka francuskiego w Polsce, mogę powiedzieć, że w porównaniu do roku 2000 ona się nie podwyższyła. Prawie 90 procent obywateli polskich w ogóle nie znają języka. W roku 2015 ta liczba wzrosła nawet do 92 procent. 4% osób posługują się językiem na bardzo niskim poziomie znając tylko podstawy. 1% posługuje się nim w stopniu dobrym i jeszcze jeden procent w stopniu bardzo dobrym. Ale sytuacja powoli się będzie zmieniała, bo od roku 1992 w Polsce istnieją szkoły dwujęzyczne. W tych szkołach przedmioty wykładają się po francusku. Są też wykładowcy z Francji. Istnieje możliwość otrzymania certyfikatów językowych. Ponadto można wyjechać na studia do Francji. Jak już wspomniałem wcześniej, francuski rząd jest gotowy finansować pobyt zdolnych studentów znających język francuski.

 

Język francuski w Polsce

 

Niestety sytuacja z językami obcymi w Polsce w ogóle nie jest aż taka świetna, bo prawie połowa nie posługuje żadnym językiem obcym. 41% z nich żałuje, że nie ma znajomości pewnego języka obcego. Pozostałe 59 procent są całkiem zadowoleni. Ale powoli to się zmienia i my wszyscy wierzymy, że wszystkie języki obce będą coraz popularniejsze i że będziemy iść do przodu.

 

Oceń wiadomość