Egzamin ósmoklasisty 2021. Najważniejsze informacje i wskazówki dotyczące egzaminu ósmoklasisty

27.04.2021

Egzamin ósmoklasisty 2021. Najważniejsze informacje i wskazówki dotyczące egzaminu ósmoklasisty
Dla rodziców
 1. Jakie przedmioty obejmuje?
 2. Egzamin ósmoklasisty 2021 matematyka
 3. Egzamin ósmoklasisty 2021 angielski
 4. Egzamin ósmoklasisty 2021 z języka polskiego
 5. Termin egzaminu ósmoklasisty 2021
 6. Egzamin ósmoklasisty 2021— jak go dobrze napisać?

Egzamin ósmoklasisty 2021 — data, arkusze. Jak dobrze napisać egzamin ósmoklasisty z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego?

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy obowiązkowy ważny egzamin na ścieżce edukacyjnej absolwentów szkoły podstawowej. Jest to swego rodzaju rozgrzewka przed maturą. Jak się do niego odpowiednio przygotować? Co zrobić, aby stres nie przeszkadzał w napisaniu egzaminu? Co powinieneś umieć, aby dobrze napisać egzamin ósmoklasisty? Znajdziesz tutaj wiele pomocnych wskazówek i potrzebne informacje, z którymi warto się zapoznać przed przystąpieniem do egzaminu ósmoklasisty.

Jakie przedmioty obejmuje?

Egzamin pod koniec edukacji w szkole podstawowej jest z nami od 2019 roku. Wcześniej uczniowie nie podchodzili do takich obszernych testów na koniec podstawówki. Reforma edukacji od 2019 roku do 2021 obejmuje egzamin, który jest podzielony na trzy części:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy.

Przyszłoroczni absolwenci oprócz podstawowych przedmiotów, które są zdawane również teraz będą musieli napisać jeszcze jeden egzamin — do wyboru: historia lub przedmioty przyrodnicze tj. biologia, chemia, fizyka, geografia. W efekcie przyszli adiunkci  będą mieli do napisania na cztery egzaminy.

Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci szkoły podstawowej (uczniowie 8 klas), uczniowie szkół artystycznych, którzy uczą się według podstawy programowej szkoły podstawowej, a także osoby dorosłe, które uczęszczają do szkoły podstawowej dla dorosłych. Do testu ósmoklasisty muszą podejść wszyscy absolwenci szkoły podstawowej. Oznacza to, że jest dla wszystkich uczniów obligatoryjny. Nie podejście do testu końcowego oznacza nieukończenie szkoły podstawowej. Z egzaminu jednak nie trzeba uzyskać żadnej minimalnej liczby punktów. Inaczej mówiąc — wystarczy przyjść na egzamin, podpisać się i będzie on zdany. Na pewno nie będzie to zadowalająca ilość punktów, ale gwarantuje ukończenie szkoły podstawowej. Podczas sprawdzania wiedzy na koniec podstawówki uczniowie mogą korzystać tylko z długopisu lub pióra z czarnym atramentem. Dodatkowo na egzaminie z część matematycznej absolwenci szkoły podstawowej mogą korzystać z linijki. Na teście uczniowie mają możliwości korzystania z dodatkowych pomocy tj. słowników i kalkulatorów. Egzamin składa się zarówno z części otwartej oraz zamkniętej. Arkusze egzaminacyjne, które wspomogą przygotowanie do testów na koniec podstawówki są dostępne w informatorach o egzaminach. Uczniowie, którzy są laureatami i finalistami olimpiad z przedmiotów, nie muszą podchodzić do danego egzamin, np. laureat, finalista olimpiady lub konkursu wojewódzkiego lub ponad wojewódzkiego z języka polskiego na egzaminie ósmoklasisty z tego przedmiot automatycznie otrzymuje najwyższy z możliwych wyników, tj. 100%.

Egzamin ósmoklasisty 2021 matematyka

W połowie grudnia Ministerstwo Edukacji ogłosiło, jaki materiał będzie obowiązywał na egzaminach w 2021 roku.

Matematyka:

 • nie będzie zagadnień dotyczących geometrii polegających na udowadnianiu. Było to zdanie, w którym uczniowie mieli najwięcej problemów, w tym roku zostało wycofane,
 • została również zmniejszona ilość punktów, jaką mogą zdobyć osoby, które przystępują do egzaminu na koniec szkoły podstawowej. Podczas tegorocznego testu będzie do zdobycia 25 punktów, tj. 15 z części zamkniętej oraz 10 z zadań otwartych tj. takich, gdzie należy przedstawić odpowiedź opisową. Zmniejszenie maksymalnej ilości punktów jest związane z tym, że w obecnym roku szkolnym uczniowie będą mieli do rozwiązania mniej zadań otwartych. Będą tylko 4 zadania otwarte. W roku 2019 i 2020 ich ilość wynosiła 6,
 • w arkuszu egzaminacyjnym nie znajdziemy również m.in. tworzenia diagramów słupkowych, mnożenia i dzielenia pierwiastków tego samego stopnia, wskazywania cięciw, średnicy, promienia koła i okręgu, oraz wielu innych rzeczy. Szczególny można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i informatorów egzaminacyjnych.

Na egzaminie z matematyki przelicznik punktowy wygląda następująco — 1 pkt jest równy 4%. Z tego względu nawet jeden punkt może mieć duże znaczenie dla absolwenta.

Egzamin ósmoklasisty 2021 angielski

Egzamin z języka obcego ma za zadanie udowodnić znajomość języka na poziomie A2. W porównaniu do egzaminów z lat ubiegłych, Ministerstwo w tym roku wprowadziło kilka zmian:

 • na egzaminie w 2021 roku będzie można zdobyć maksymalnie 55 punktów tj. 34 punkty z zadań zamkniętych oraz 21 punktów z zadań otwartych. Jest to 5 punktów mniej, niż w latach ubiegłych,
 • na egzaminie będzie mniej zadań otwartych polegających na rozumieniu ze słuchu i znajomości środków językowych.

Egzamin ósmoklasisty 2021 z języka polskiego

Tegoroczny egzamin z języka polskiego będzie się różnił od egzaminów z poprzednich lat następującymi kwestiami:

 • Podczas egzaminów w tym roku szkolnym uczniowie będą zdobyć maksymalnie 45 punktów, jest to o 5 punktów mniej niż w latach poprzednich,

Ministerstwo podało także skróconą listę lektur obowiązkowych. Jest to związane z przerwami w nauce wywołanymi pandemią covid-19.

 • Lektury aktualnie obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku to:
 • “Opowieść Wigilijna”, autorstwa Charles'a Dickens’a,
 • “Zemsta”, autorstwa Aleksandra Fredro,
 • wybrane fraszki, pieśni i treny, autorstwa Jana Kochanowskiego,
 • “Kamienie na Szaniec”, autorstwa Aleksandra Kamińskiego,
 • “Żona modna”, autorstwa Ignacego Krasickiego,
 • “Pan Tadeusz”, autorstwa Adama Mickiewicza,
 • “Reduta Ordona”, autorstwa Adama Mickiewicza,
 • “Śmierć Pułkownika”, autorstwa Adama Mickiewicza,
 • “Świtezianka”, autorstwa Adama Mickiewicz,
 • “Dziady cz. II”, autorstwa Adama Mickiewicza,
 • “Mały Książe”, autorstwa Antoine de Saint-Exupery’ego,
 • “Quo vadis”, autorstwa Henryka Sienkiewicza,
 • “Latarnik”, autorstwa Henryka Sienkiewicza
 • “Balladyna”, autorstwa Juliusza Słowackiego.

Termin egzaminu ósmoklasisty 2021

Datę ogólnopolskich testów dla absolwentów szkoły podstawowej ogłasza co roku dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia bieżącego roku. W związku z pandemią koronawirusa w tym roku ogłoszenie daty egzaminów nastąpiło dopiero w listopadzie 2020. Terminy egzaminów są już wszystkim znane i z powodu pandemii koronawirusa zostały przesunięte o miesiąc:

 • egzamin z języka polskiego odbędzie się 25 maja o godzinie 9:00. Egzamin z języka polskiego będzie trwał pełne dwie godziny zegarowe tj. 120 minut. Uczniowie, którzy posiadają zaświadczenie, że potrzebują więcej czasu na egzamin, mają wydłużony czas do 180 minut,
 • egzamin z matematyki odbędzie się drugiego dnia egzaminów tj. 26 maja. Tak samo, jak egzamin z języka polskiego rozpocznie się o godzinie 9:00 i będzie trwał 100 minut. Uczniowie ze stosownym zaświadczeniem mają wydłużony czas do 150 minut,
 • egzamin z języka obcego odbędzie się 27 maja o godzinie 9:00. Egzamin z języka obcego będzie trwał półtorej godziny tj. 90 minut. Uczniowie ze stosownym zaświadczeniem mają wydłużony czas do 135 minut.

Dla osób, które z przyczyn niezależnych od siebie tj. losowych lub zdrowotnych nie będą mogły przystąpić do egzaminu w maju jest przewidziany termin czerwcowy, tj.:

 • egzamin z języka polskiego odbędzie się 16 czerwca o godzinie 11:00,
 • egzamin z matematyki odbędzie się 17 czerwca o godzinie 11:00,
 • egzamin z języka obcego odbędzie się 18 czerwca o godzinie 11:00.

W dniu zakończenia roku szkolnego uczniowie dostają wyniki egzaminu ósmoklasisty. Wyniki są przedstawione w sposób procentowy oraz według skali centylowej.

Według ostatnich postanowień rządu i Ministra Edukacji egzaminy będą odbywały się stacjonarnie. Uczniowie nie będą testowani przeciwko covid-19, aby nie stresować absolwentów jeszcze bardziej.

Egzamin ósmoklasisty 2021— jak go dobrze napisać?

Jeżeli chcemy dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty to najważniejsza jest regularna nauka. Nie opanujemy całego materiału miesiąc przed egzaminami. Jeżeli masz jakiekolwiek problemy z zagadnieniami egzaminacyjnymi zachęcamy do zapoznania się z ofertą na platformie BUKI. Oferujemy korepetycje z przedmiotów egzaminacyjnych. Zajęcia mogą odbywać się indywidualnie, ale także w grupach. Zajęcia mogą się odbywać zarówno online, jak i stacjonarnie — według indywidualnych preferencji ucznia. Poniżej przedstawiamy kilka zasad, które ułatwią przygotowanie się do egzaminu ósmoklasisty:

 • ucz się systematycznie — systematyczna nauka wspomaga zapamiętywanie. Dzięki temu możesz śledzić swoje postępy w naucę. Dzięki systematycznej nauce, wiesz nad którymi kwestiami musisz się bardziej skupić. Dodatkowo przed samym egzaminem nie powtarzasz na szybko całego materiału, tylko najbardziej problematyczne kwestie,
 • rozwiązuj jak najwięcej zadań z arkuszów egzaminacyjnych, zarówno próbnych, jak i tych z poprzednich lat — dzięki temu nauczysz się modelu zadań. Nie zaskoczą Cię zadania egzaminacyjne, bo tak naprawdę będziesz je znać. Co roku egzaminy są do siebie podobne. Często różnią się tylko drobnymi elementami, lub są wynikiem wymieszania egzaminów próbnych oraz tych z poprzednich lat,
 • spisz wszystkie potrzebne wzory matematyczne i systematycznie je powtarzaj, aby nauczyć się ich na pamięć. Codzienne powtarzanie chociaż 3 razy dziennie karty wzorów spowoduje, że będziesz znać wszystkie wzory na pamięć. Nie zapomnisz ich nawet w sytuacji stresowej związanej z egzaminem ósmoklasisty,
 • szukaj odpowiedzi na pytania, na które nie umiesz odpowiedzieć. Szukaj informacji Zarówno w książkach, podręcznikach, jak i w internecie. Każda dodatkowo przeczytana przez Ciebie informacja, może w konsekwencji pomóc Ci przy rozwiązywania egzaminu,
 • zadawaj nauczycieli pytania, aby rozwiać wszystkie wątpliwości przed egzaminem. Nauczyciele są po to, aby pomóc Ci uzyskać, jak najlepsze wyniki z egzaminu. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zagadnień egzaminacyjnych, śmiało pytaj nauczyciela o dokładniejsze wyjaśnienie tematu,
 • korzystaj z kursów, korepetycji i dodatkowych książek do nauki. Dodatkowe zajęcia to świetne rozwiązanie. Zwłaszcza, gdy wiesz, że nie do końca radzisz sobie z danym zagadnieniem. Bardzo często kilka dodatkowych zajęć z nauczycielem pozwala na rozwiązanie problemu i pełne zrozumienie tematu,
 • myśl optymistycznie. Pozytywne myślenie wpływa na pewność siebie. Staraj się nie stresować i podejść ze spokojną głową do egzaminu. Niepotrzebny stres tylko utrudnia rozwiązywanie zadań,
 • zacznij przygotowywać się do egzaminu jak najwcześniej — nic nie zapewnia takiego spokoju, jak długie i systematyczne przygotowywanie się do egzaminu. Pamiętaj, aby nie zaczynać nauki tydzień przed egzaminem. Rób to powoli, długo przed datą egzaminu, ale systematycznie. Pozwoli to na uzyskanie znacznie lepszych wyników egzaminu ósmoklasisty.

Oceń wiadomość