Jaka jest różnica między TOEFL i IELTS?

16.07.2020

Jaka jest różnica między TOEFL i IELTS?
Nauka języków

Jaka jest różnica między TOEFL i IELTS?

Najczęstszymi i powszechnie uznawanymi rodzajami sprawdzania wiedzy w języku angielskim są TOEFL i IELTS - międzynarodowe egzaminy dla tych, którzy uczą się angielskiego jako obcego.

TOEFL jest dawniejszy, został wprowadzony na uniwersytetach w USA od 1960 roku.

IELTS rozpoczął swoje totalne rozpowszechnienie od połowy 1990 roku.

Wiele osób zadaje pytania: "Jaki egzamin z języka zdać, żeby móc dostać się na studia? Co jest bardziej popularne/poszukiwane/łatwe?». Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zawsze musisz skupić się na wymaganiach konkretnej zagranicznej uczelni, firmy, programu migracyjnego.

Zapoznaj się szczegółowo z warunkami przyjęcia, a następnie zacznij dbać o przygotowanie do testu. Jeśli egzaminy obu typów są odpowiednie, najpierw wykonaj test próbny i na podstawie osobistych doświadczeń ustal, który test jest łatwiejszy.

 Jaka jest różnica między TOEFL i IELTS?

Co łączy TOEFL i IELTS?

Ogólne cechy systemów testowania:

  • Oba egzaminy są popularne i oficjalnie uznawane w ponad 10 tys. uczelni i 130 krajach świata.
  • Egzaminy składają się z 4 etapów testowania umiejętności językowych – słuchania, pisania, czytania i mówienia.
  • Ważność certyfikatu nie przekracza 2 lat.
  • Zdają egzamin ci, którzy uczą się angielskiego jako obcego.
  • Celem uzyskania certyfikatów w obu przypadkach są: studia, zatrudnienie za granicą, imigracja, uzyskanie obywatelstwa, praca w międzynarodowej firmie, staże, udział w projektach naukowych, konferencjach, rozwój kariery itp.
  • Zasoby dla przygotowania, a także możliwość zdać próbny test, są równie dostępne i obszerne.

 

TOEFL vs IELTS: 17 różnic

Wszystkie rodzaje różnic między testami można wyraźnie zobaczyć i zbadać za pomocą tabeli.

Kategorie różnic

TOEFL

IELTS

Kraje priorytetowe

USA, Kanada, Nowa Zelandia, Australia, Niemcy, Francja, Włochy, Chiny itp.

Wielka Brytania, Kanada, Nowa Zelandia, Australia, Irlandia itp.

Kto zajmuje się certyfikacją?

American Education Testing Service

British Council

Osobliwość językowa

Koncentruje się na amerykańskiej wersji angielskiego.

Koncentruje się na brytyjskiej wersji angielskiego.

Podgatunki klasyfikacyjne

TOEFL iBT - wersja komputerowa (najczęściej używana do tej pory) i TOEFL iBT – wersja papierowa (przestarzała)

Academic IELTS – dla osób, które aplikują się na uczelnie, General Training IELTS – dla imigrantów i pracowników, IELTS Life Skills-sprawdza umiejętności mówienia, dla osób podróżujących, uczestników Międzynarodowych Programów wymiany itp.

IELTS odbywa się w formacie papierowym.

Procedura organizacyjna testu

4 części egzaminu odbywają się w jeden dzień na przemian jeden po drugim: czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie

3 części egzaminu (czytanie, słuchanie, pisanie) odbywają się w ciągu jednego dnia; 4-a część – mówienie - może być przyjmowana osobno w tym samym dniu lub w ciągu 7 dni przed lub po pisemnej części testu

Czas wykonania testu

Zmienia się w zależności od liczby zadań: 3 godziny 10 min lub 4 godziny

2 godziny 45 min.

Liczba zadań

Waha się od 78 do 115

Stabilnie - 85

Struktura zadań

Połowa pytań testowych, połowa otwartych zadań według typu: wypełnij tabelę, wpisz brakujące słowa, dokończ zdanie, znajdź błędne stwierdzenie itp. Pojawiają się kombinowane zadania.

Dominują pytania o charakterze testowym. Brak kombinowanych zadań.

Format składania Listening

4-6 fragmentów audio o różnym stopniu złożoności i tematyce, które obejmują: 2-3 dialogi i polilogi, 3-4 wykłady i monolog. Do każdego wysłuchanego tekstu należy 5-6 pytań. Łącznie 34-51 zadań. Czas realizacji wynosi od 60 do 90 min.

4 małe dialogi i monolog o różnym stopniu trudności. Teksty 1 i 2 obejmują wspólne tematy. Teksty 3 i 4 - temat "Edukacja". Łącznie pytań - 40. Musisz wykonywać zadania podczas słuchania nagrania, wcześniej zapoznając się z pytaniami. Czas na wszystkie pytania – 40 min.

Format składania Listening

3-4 teksty o różnym stopniu złożoności, tematyce i stylach, które uczestnik czyta samodzielnie. Głównie artykuły popularnonaukowe. Liczba pytań testowych-36-56, każdy tekst stanowi około 10 zadań. Czas realizacji części testowej wynosi 60-80 min.

Różne teksty dla różnych formatów egzaminu. Format akademicki - używane są artykuły popularnonaukowe o objętości 800-1000 słów na poziomie trudności B2-C2. Format ogólny - teksty o objętości 500-700 słów na tematy publiczne. Razem tekstów – 3. Czas wykonania 40 pytań testowych - 1 godzina.

Format składania Writing

2 zadania: 1-e - esej-odpowiedź na wysłuchane nagranie wykładu i przeczytany tekst jednego tematu, w którym uczestnik musi podsumować otrzymane informacje, aby wyciągnąć właściwe wnioski. Objętość - 150-230 słów; 2 wypracowania, będące wyrazem własnego punktu widzenia na problematyczne zagadnienie z wykorzystaniem pełnoprawnej argumentacji i przykładów. Objętość - 300 słów.

Czas wykonania - 50 min.

2 zadania - różne dla różnych formatów egzaminu. Dla formatu akademickiego - pisanie esejów i analiza-opis obiektu graficznego (Tabela, Wykres, rysunek); dla ogólnego formatu – pisanie esejów i listów (oficjalnych, półoficjalnych lub nieoficjalnych). Objętość jest taka sama dla obu wariantów: 250 słów – esej i 150 słów – drugi tekst.

Czas pisania tekstów-60 min.

Format składania Speaking

Oceniana jest znajomość języka na poziomie akademickim. Mówienie uczestnika jest nagrywane na nośniku audio.

6 zadań: odpowiedzi na pytania dotyczące przeczytanych i wysłuchanych tekstów, polegające na uogólnieniu otrzymanych informacji, wyrażeniu własnej opinii na określone tematy akademickie i odpowiedzi na pytania problematyczne. Czas na wykonanie - 20 min.

Wypowiedź ustna uczestnika odbywa się w formacie rozmowy kwalifikacyjnej z licencjonowanym egzaminatorem. Składa się z 3 części: 1-a – znajomość, rozmowa na tematy ogólne, 2-a – monolog na temat podany w bilecie, 3-a – rozwinięta odpowiedź na pytanie na dany temat.

Do 14 min na wypowiedź.

Ogólny poziom trudności egzaminu

Wszystkie zadania są w formacie akademickim

Jedna trzecia zadań ogólnego formatu, reszta-akademickiego

Maksymalna liczba punktów

120, po 30 punktów na każdą część egzaminu

9, po 9 punktów na każdą część. Całkowity wynik jest obliczany jako średnia arytmetyczna sumy punktów dla wszystkich rodzajów testów.

Minimalny próg / poziom znajomości języka angielskiego

Dla przyjęcia na uniwersytet – od około 80 punktów (poziom Intermediate i wyższy)

Dla przyjęcia na studia na uniwersytet - 6-8 punktów, imigracja i zatrudnienie - od 4,5 do 7 punktów (Poziom Pre-Intermediate i powyżej)

Częstotliwość zdawania egzaminu

Ponad 50 razy w roku. Teoretycznie test można zdawać co 12 dni.

48 testów rocznie. Liczba prób zdawania jest nieograniczona.

Koszt

260-300 $

212-348 $Autor:

Oceń wiadomość