Jakie problemy mają Polacy z językiem niemieckim?

20.04.2018

Jakie problemy mają Polacy z językiem niemieckim?
Nauka języków

Istnieje mnóstwo grup językowych: germańskie, romańskie, bałtyckie, celtyckie, północnokaukackie itp. Do jednej z której należy i nasz język polski, a mianowicie do grupy języków słowiańskich. Polak potrafi o wiele szybciej opanować jakiś inny język słowiański w porównaniu przedstawiciela innej narodowości. Warto powiedzieć, że dość liczna grupa Polaków posługuje się językiem rosyjskim. Jeśli chodzi o język niemiecki, tam pojawiają się komplikacje.

Jakie problemy mają Polacy z językiem niemieckim?

Trudności gramatyczne z językiem niemieckim

Osoby początkujące mają trudności z rodzajnikami, skoro rodzaj rzeczownika nie zawsze jest odpowiednikiem rodzaju tego samego rzeczownika w języku polskim. Są trzy rodzajniki i liczba mnoga: der (rodzaj męski), die (rodzaj żeński), das (rodzaj nijaki), die (liczba mnoga). Prostym przykładem jest słowo dziewczyna, które w języku niemieckim jest rodzaju nijakiego (das Mädchen). Od tego zależą również zaimki. Przykładowe zdanie po polsku i po niemiecku:

Dziewczyna już nie ma zajęć. Ona musi jechać do domu.

Das Mädchen hat keinen Unterricht mehr. Es muss nach Hause fahren.

Problem polega jeszcze na tym, że te rodzajniki się odmieniają w zależności od przypadku. W języku niemieckim są cztery przypadki: Nomminativ (Kto? Co?), Genitiv (Kogo? Czego?), Dativ(Komu? Czemu?) Akkusativ (Kogo? Co?). Tam trzeba dokładnie znać rodzajniki w każdym przypadku, żeby nie wyszło coś typu: pięknY kobieta.

Niektóry problem stanowią też tak zwane rodzajniki określone i nieokreślone. Zapomina się, że końcówki są tak same. Tylko zmienia sam rodzajnik. Na przykład:

Ich kaufe die Bluse. Ich kaufe eine Bluse.

Mach ein schönes Foto. Das Foto finde ich am schönsten.

Różnica polega na tym, że rodzajnik nieokreślony pokazuje coś relatywnego. Nie wiemy dokładnie, o jaką bluzkę lub zdjęcie chodzi. Natomiast rodzajnik określony pokazuje konkretnie. To samo jest we wszystkich przypadkach w języku niemieckim. W języku polskim nie ma rodzajników, dlatego trzeba się przyzwyczaić.

Kolejnym utrudnieniem są czasowniki złożone, w których wiele osób się myli. O rodzajnik decyduje drugi rzeczownik. To trzeba po prostu zapamiętać. Natomiast pierwszy rzeczownik z przodu wykonuje funkcję opisową.

Die Geschwindigkeitsbeschränkungen

Die Beschränkungen+ die Geschwindigkeit= die Geschwindigkeit(s)beschränkungen

„s” w środku służy połączeniem spółgłosek, dlatego stawiamy go między dwóch rzeczowników.

Jakie problemy mają Polacy z językiem niemieckim?

Dosyć męczące są czasowniki regularne i nieregularne. Mówiąc o czasownikach regularnych, można się kierować prostymi zasadami. Natomiast czasowników nieregularnych trzeba się uczyć na pamięć. Zasady dla czasowników regularnych w czasie przeszłym:

1. machen- ge+mach(en)- t

         Pierwsza zasada jest najprostsza: trzeba usunąć en, czyli końcówkę bezokolicznika i dodać zamiast niej w końcu t oraz na początku czasownika ge. To będzie wskazywało, że to jest czas przeszły.

         2. kontrollieren- gekontrolliert

         W tym przykładzie trzeba pamiętać o tym, że czasowniki na ieren nie mają w czasie przeszłym przedrostku ge.

         3. bringen- gebracht

    rennen- gerannt

    denken- gedacht

    nennen- genannt

Powyżej jest kilka przykładów tak zwanych czasowników mieszanych. One się wyróżniają swoją budową, bo mają jednocześnie cechy czasowników regularnych i nieregularnych. Zmienia się forma czasownika, ale przy tym z przodu i na końcu są ge i t.

4. entgegnen- entgegnet

    ankommen- angekommen

Tutaj chodzi o przedrostki rozdzielne i nierozdzielne. Trzeba znać regułę, że w przypadku przedrostków nierozdzielnych nie stawiamy ge. Natomiast w przypadku przedrostków rozdzielnych stawiamy ge w środku.

Szyk zdania

Szyk zdania w języku niemieckim jest w ogóle oddzielnym tematem, ponieważ on się prawie całkowicie różni od języka polskiego. Większość spójników wymaga stawiać czasownik na ostatnie miejsce w zdaniu. Do takich spójników należą:

Weil, da( ponieważ), damit (żeby), obwohl (chociaż), so dass (więc), dass (że), wenn (jeżeli), itp.

Konjunktiv 2 (tryb warunkowy)

Jednym z najbardziej skomplikowanych tematem w zakresie gramatycznym jest Konjunktiv 2, czyli tryb warunkowy albo przypuszczający. Wyraża akcję, która mogłaby się odbyć teraz lub w przeszłości. W języku polskim nie ma różnicy, dlatego ciężko odczuć ją. W języku niemieckim jest, natomiast, Konjunktiv 2 der Gegenwart und Vergangenheit. Innym słowem tryb warunkowy w niemieckim wyraża działalność, która może się odbyć teraz pod wpływem jakichś okoliczności lub akcję w przeszłości, która mogłaby się odbyć, ale nie odbyła się z jakiegoś powodu.

Ich würde das gerne machen (czas teraźniejszy)

Ja zrobiłbym to chętnie.

Ich hätte das gerne vorgestern gemacht (czas przeszły)

Ja zrobiłbym to chętnie przedwczoraj.

 Jakie problemy mają Polacy z językiem niemieckim?

Trudności z wymową z językiem niemieckim

Wymowa w języku niemieckim istotnie różni się od polskiej, bo są bardzo nietypowe dla Polaka dźwięki, na które często nie zwraca się uwagi. Problem jest taki, że zła wymowa powoduje nieporozumienie. Czasami w języku niemieckim jeden dźwięk decyduje o znaczenie słowa, ponieważ jest wiele słów z podobną pisownią. Na przykład:

bieten (proponować)- długie

bitten (prosić)- krótkie

die Mitte (środek)- krótkie

die Miete (wynajęcie)- długie

in (w)- krótkie

ihn (jego)- długie (bo dalej jest h, która wyciąga ten dźwięk).

 

Umlaut

Czegoś takiego jak Umlaut w języku polskim nie ma, dlatego to jest wyzwaniem dla przeciętnego uczącego się wyprodukować dźwięki ä, ö, ü w sposób poprawny. Polacy z reguły wymawiają ten dźwięk jako zwykłe a, o, u. Tak naprawdę te dźwięki są czymś pomiędzy a i e, o i e oraz u i e.

Die Äpfel, die Störung, die Übung.

Dźwięk r

Kolejną trudnością jest dźwięk r w języku niemieckim, który się wymawia w różny sposób w zależności od słowa. W języku polskim jest natomiast tylko jeden dźwięk

treiben

W tym słowie dźwięk jest głuchy. Jest trochę podobny do h w tej sytuacji, bo idzie z gardła.

der Regen

Różni się od polskiego tym, że jest napięty.

Er

Często na końcu słowa r prawie nie słychać. Ono się prawie się wymawia, ponieważ poprzedni dźwięk pochłania.

 Jakie problemy mają Polacy z językiem niemieckim?

Błędy leksykalne z języka niemiecki

Zgodnie z analizą popełnionych przez uczniów i generalnie osób uczących się języka niemieckiego można wyróżnić błędy następujące:

der Pass– der Pasport

die Grenze – die Granze

die Adresse – der Adres (ponieważ jest interferencja z polskiego)

die Nase – die Nose (ponieważ jest interferencja z polskiego)

Inną cechą interferencji intralingwalnej jest błędne pisanie słów typu:

der Junge- jung

das Gespräch- die Sprache

Te dwa przykłady są bardzo rażącym błędem językowym, ponieważ są oba słowa. Tylko one mają różne znaczenie. Tutaj więc chodzi o użycie niewłaściwego słowa w kontekście.

Często spotyka się również niewłaściwe użycie się, czyli sich w języku niemieckim tam, gdzie ono jest potrzebne w polskim, ale nie potrzebne w niemieckim. Na przykład:

Ona stara się dostać pracę.

Sie versucht sich eine Arbeit zu bekommen.

W drugim zdaniu po niemiecku jest błąd, i tego sich tam nie powinno być, bo czasownik versuchen nie jest zwrotny w języku niemieckim.

Występują również błędy z rekcjami. To są też częściowo błędy gramatyczne, ale one się popełniają przez interferencję z języka polskiego. Na przykład:

Ja Ci jutro zadzwonię.

Ich rufe dir morgen an (ma być dich)

Po polsku dzwonić komuś, po niemiecku dzwonić kogoś.

 

Wiedząc o takich typowych błędach językowych można je uniknąć. Nie warto zapominać, że praktyka w kwestii nauki języka obcego jest niezbędna. Ponadto, ona jest podstawą, bo inaczej potraficie się nauczyć języka tylko teoretycznie bez możliwości mówienia.

Oceń wiadomość