TOEFL czy IELTS – a po czyjej stronie jesteś Ty?

15.02.2019

TOEFL czy IELTS – a po czyjej stronie jesteś Ty?
Nauka języków

Studia za granicą zawsze wiążą się z większą odpowiedzialnością oraz większymi wymogami. Bardzo ważną rolę w studiach zagranicznych odgrywa znajomość języka obcego. Czasami, żeby studiować na europejskim uniwersytecie, starczy certyfikat języka obcego.

Jednak prestiżowe uczelni Brytanii czy Stanów Zjednoczonych od abiturientów wymagany jest certyfikat języka angielskiego. By go otrzymać, przyszły student musi przejść przez specjalny egzamin. W większości przypadków najlepszym potwierdzeniem kompetencji językowej jest test TOEFL lub IELTS. Ostatni jest nieco bardziej znany na świecie, jednak, jak i każdy inny dyplom, nie wszędzie jest akceptowany.

Zastanawiając nad dylematem, wybrać egzamin IELTS czy TOEFL, warto wiedzieć o ich zasadniczych różnicach:

 • sposób prowadzenia: pisanie TOEFL odbywa się na komputerze online, lecz IELTS pisze się w wersji papierowej;
 • długość: osoba egzaminowana ma 2 godziny 40 minut na test IELTS. W przeciwieństwie do niego, TOEFL trwa 4 godziny;
 • pytania: TOEFL prowadzi się w formie zestawu pytań wielokrotnego wyboru. Natomiast IELTS wymaga wpisywania krótkich odpowiedzi;
 • język: TOEFL opiera się na American English, lecz IELTS – na British English.

„IELTS czy TOEFL — co jest lepsze dla studiów?”

Test of English as a Foreign Language albo w skrócie TOEFL, jest najbardziej cenionym testem w Stanach oraz Kanadzie. Czasami do tej nazwy się dołącza skrót IBT, który sygnalizuje prowadzenie testu przez Internet (Internet-Based-Test). Test sprawdza poziom angielskiego wyłącznie wśród przyszłych studentów.

Chcąc zdawać taki egzamin w Polsce, trzeba mieć wiedzę na temat średniej ceny za takie wyzwanie. Otóż koszt sprawdzenia swoich umiejętności lingwistycznych wynosi około 250 dolarów. System oceniania jest dość prosty: maksymalnie można dostać 120 punktów, które są podzielone pomiędzy częściami testu.

Różnica między TOEFL a IELTS

Jednak kiedy trzeba zaczynać się uczyć do testu? Za rok przed egzaminem? A może nawet więcej? Odpowiedź na takie pytanie zależy wyłącznie od poziomu waszych umiejętności. Nie ma sensu spędzać na naukę długie lata, poświęcając jej całe dni. Jednak jednego dnia też będzie za mało. Jeżeli wam odpowiada mocny B2, to roku nauki całkiem starczy, by być pewnym pomyślności swoich wyników.

Najbardziej znany z egzaminów internetowych składa się z czterech elementów, które są uniwersalne dla większości testów międzynarodowych:

 • Czytanie (kandydatom będą przedstawione teksty edukacyjne oraz zestaw pytań, który musi pokazać, o ile tekst został zrozumiały);
 • Słuchanie (osoba musi odpowiedzieć na prawie 50 pytań. Opierają się one na przesłuchaniu kilku wykładów oraz rozmów na kampusie uniwersyteckim)
 • Mówienie (sprawdzanie „ability to speak” pośrednictwem nagrania wypowiedzi przez mikrofon. Kandydat jest proszony o wyrażanie sądów na określony temat. Zwykle z tym tematem się wiążą materiały z czytania czy słuchania)
 • Pisanie (ostatnia część egzaminu wymaga od abiturienta napisania dwóch esejów: pierwszy musi być odpowiedzią na przeczytany lub przesłuchany wykład. Drugi polega na wyrażaniu własnego stanowiska na pewny temat)

IELTS – czy nie ma z nim tak łatwo?

International English Language Testing System jest uznawany przez ponad 10000 uczelni na całym  świecie i jest najbardziej rozpoznawalny. Wspierają go Cambridge University oraz organizacja British Council. Akurat w Brytyjskim centrum języka angielskiego organizowane są te egzaminy.

IELTS jest bardziej rozmaity niż go najważniejszy konkurent. Po pierwsze, ten test można wypełnić w wersji komputerowej i papierowej. Po drugie, istnieją dwa odmienne rodzaje tego egzaminy: akademicki i ogólny. Przejść przez pierwszy typ muszą przyszli studenci i przedstawiciele niektórych zawodów (napr. lekarz, pielęgniarka). Ogólny test pisze się w przypadku migracji zawodowej.

Jak i w przypadku z TOEFL, czas na przygotowanie się do egzaminu zależy od waszych umiejętności. W sieci możecie znaleźć wielu podręczników, które skupiają się na konkretnym typie teksu. Jednak warto mieć na uwadze, że IELTS będzie kosztował więcej. Cena za ten test wynosi 790 zł.

Jak i większość sprawdzianów języka angielskiego, składa się z podstawowych czterech części:

 • Listening (ta część trwa 40 minut. Studenci mogą udzielać odpowiedzi na pytania jeszcze w trakcie słuchania tekstów.)
 • Reading (do dyspozycji kandydatów są 3 części z tekstami o charakterze akademickim. Ten i poprzedni element jest jednakowy dla obu rodzajów testu)
 • Writing (oprócz zwykłego eseju, pisanie polega na wytłumaczeniu rysunku lub diagramu. Poza tym osoba egzaminowana musi napisać wypowiedź w określonym stylu językowym)
 • Speaking (czasami ostatnia część może się nie odbywać w dniu pisania egzaminu. Sprawdzanie umiejętności komunikacyjnych polega na rozmowie z egzaminatorem. Dialog trwa średnio 13 minut i polega też na rozróżnieniu różnych akcentów angielskiego)

TOEFL czy IELTS – który łatwiejszy jest i mniej stresujący?

Te autorytatywne testy językowe na różny sposób sprawdzają pracy kandydatów. W przypadku TOEFL system oceniania jest dość prosty: maksymalnie można zdobyć za pracę 120 punktów, które są równomiernie podzielone między częściami testu.

Średni wynik studentów wynosi 80 punktów. W zależności od wymogów uczelni, różnym może być próg zaliczeniowy: w Genewskim Uniwersytecie to jest 80, lecz w Uniwersyticie Oxfordskim wymaga się 110 punktów.

toefl lub ielts

IELTS jest pod tym względem trochę skomplikowany, bo zawiera tylko 9 punktów. Średnio kandydatom daje się osiągnąć 6.5 punktów.

Tak zwane „assessment criteria”, czyli kryteria oceniania, biorą pod uwagę następujące czynniki:

 1. logiczność;
 2. zwięzłość;
 3. szybkość udzielania odpowiedzi;
 4. poprawność gramatyczna.

W TOEFL ceni się, przede wszystkim, bogate słownictwo i styl wypowiedzi. Warto pamiętać o tym ucząc się do IELTS czy TOEFL. Łatwiejszy jednak pod względem wymogów jest ostatni.

Jak pomyślnie przejść przez egzamin językowy?

Oprócz omówionych testów istnieje jeszcze wiele innych, między innymi CAE, CPE oraz FCE. Niezależnie od typu tekstu oraz celu, można wymienić kilka najważniejszych rad, jak dobrze się przygotować.

Korzystnie byłoby skorzystać się z kursu językowego oraz pomocy korepetytora angielski. Lektor pomoże uporządkować wiedzę oraz sprawdzić ją na praktyce. Warto też jak najwięcej czytać i mówić po angielsku (najlepiej z native speaker) – to da możliwość dostosować się do warunków środowiska językowego.

Oceń wiadomość